Opiskelija käytti sahaa ilman suojia: opettajalle sakkorangaistus työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Mediatiedote 12.7.2021

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi koulutuskuntayhtymän opettajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.7.2021. 

Tuomio liittyy 30.10.2018 Espoossa sattuneeseen tapaturmaan, jossa maahanmuuttajille tarkoitetun kalusteasentajakurssin opiskelija loukkasi kätensä pöytä- ja jiirisahan terään ollessaan työstämässä puupalaa. Opettaja ei ollut opiskelijan kanssa samassa työtilassa tapaturman sattuessa.

Opettaja oli tapaturmapäivänä ohjeistanut opiskelijoille työtehtävän, joka oli hänen mukaansa edellyttänyt eräiden koneen suojausten poistamista. Opettaja oli kertonut, että normaalisti suojalaitteita ei saa poistaa, mutta kyseistä työtehtävää ei ollut mahdollista tehdä suojien ollessa paikallaan. Opettaja oli poistanut suojaukset ja neuvonut noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Tehtävänanto oli annettu ainakin yksinkertaisella suomen kielellä ja mahdollisesti osittain englanniksi. Kurssi oli tapaturmahetkellä kestänyt muutaman viikon, opiskelijoiden aikaisempi työkokemus oli vaihdellut ja heidän suomenkielentaitonsa oli ollut varsin heikko. Loukkaantunut opiskelija ei osannut englantia. 

Opettaja kiisti syytteen. Hänen mukaansa pöytä- ja jiirisaha oli ollut sopiva ja turvallinen kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin. Opettajan mukaan hän oli huolehtinut valvonnalla ja opastuksella siitä, että työtä tehdään turvallisesti, sekä opastanut opiskelijoille turvalliset työskentelytavat huomioiden valmistajan ohjeet. 

Käräjäoikeus katsoi, että opiskelija oli voinut jäädä ymmärrykseen, että hän voi jatkaa harjoitustehtäväänsä tauon jälkeen ilman opettajan läsnäoloa. Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että käyttöohjeet olivat edellyttäneet, että erityisesti toinen irrotetuista suojuksista, yläsuojus, on aina kiinnitettynä. Käräjäoikeuden mukaan työturvallisuusmääräyksiä ei voi tulkita siten, että työvälineestä voidaan poistaa kokonaan sen käyttöohjeiden mukaiset turvalaitteet ja pyrkimällä tämän jälkeen varmistamaan turvallisuus muilla tavoin.

Työvälinettä käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti

Käräjäoikeus katsoi, että mikäli työtä ei voida lainkaan suorittaa työkoneen käyttöohjeissa edellytetyillä suojuksilla, työkonetta ei voida katsoa tarkoitetun kyseiseen työhön eikä pitää siihen sopivana. Opetuksessa ei voitu käyttää kyseiseen työhön tai työolosuhteisiin soveltumatonta ja vaarallista työkonetta riippumatta siitä, miten varsinaisissa kalusteasentajan työtehtävissä mahdollisesti toimitaan.

Valittu työkone ei ollut kyseiseen työvaiheeseen sopiva ja turvallinen työväline. Se oli vaarallinen koneella työskenteleville, koska siitä oli irrotettu kaksi suojusta ja sitä oli käytetty ilman asianmukaisia suojaimia vastoin valmistajan ohjeita. Käräjäoikeus katsoi opettajan menettelyllään laiminlyöneen huolimattomuudesta velvollisuutensa huolehtia oppilaidensa turvallisuudesta ja terveydestä työssä erityisesti kiinnittäen huomiota näiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta edellyttää, että työnantajan on huolehdittava, että työvälineen käytössä otetaan huomioon valmistajan käyttöohjeet. Työvälineen käyttäminen käyttöohjeiden vastaisesti lisää tapaturman riskiä. 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 2.7.2021, asianro R 20/3479

Lisätiedot:
Lakimies Reeta Holmi, 050 380 7369, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto