Puhumattomuutta ja työyhteisöstä eristämistä – ryhmänjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 17.2.2020

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi ryhmänjohtajana toimineen esimiehen 30 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.2.2020.

Tapauksessa työntekijään oli kohdistunut epäasiallista kohtelua hänen esimiehenään toimineen ryhmänjohtajan sekä muiden työntekijöiden taholta. Epäasiallinen kohtelu oli ilmennyt pääosin puhumattomuutena ja työyhteisöstä eristämisenä sekä työntekijän perehdytyksessä ilmenneinä puutteina.

Käräjäoikeus katsoi, että ryhmänjohtaja oli tarkoituksellisesti vältellyt kommunikointia alaisensa työntekijän kanssa. Ryhmänjohtaja oli laiminlyönyt varmistua työntekijän riittävästä perehdytyksestä koeajan aikana sekä tarkkailla työyhteisön tilaa ja puuttua muiden ryhmäläisten työntekijään kohdistamaan puhumattomuuteen ja työyhteisöstä eristämiseen. Käräjäoikeus katsoi ryhmänjohtajan menettelyn olleen kokonaisuutena sellaista epäasiallista kohtelua, josta oli aiheutunut haittaa työntekijän terveydelle.

”Työnantajalla on jatkuvasti velvollisuus seurata työntekijän psyykkistä turvallisuutta ja työyhteisön sosiaalista toimivuutta, mikä sisältää myös tarkkailun työyhteisössä esiintyvän häirinnän ja epäasiallisen kohtelun havaitsemiseksi. Mikäli esimies tietoisesti välttelee kommunikointia alaisensa työntekijän kanssa, voi myös hänen oma menettelynsä täyttää epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit ”, toteaa työsuojelun lakimies Maija Nikkanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 19/1489.
Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Maija Nikkanen, puh. 0295 016 543, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.