Putoamissuojauksen puutteet johtivat työtapaturmaan

Mediatiedote 25.1.2021

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi rakentamiseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan ja vastaavan työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakkoon. Lisäksi yritys tuomittiin maksamaan 2 000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.10.2020.

Tuomio liittyi Hollolassa 6.8.2018 tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä loukkaantui pudottuaan rakenteilla olleen omakotitalon seinärakenteen päältä 3,5 metrin korkeudesta. Putoamissuojausta ei ollut toteutettu telineillä tai muilla rakenteilla, eikä työntekijä käyttänyt työskentelyn aikana putoamissuojainvaljaita. Käräjäoikeus katsoi, että vastuu laiminlyönneistä oli sekä yrityksen toimitusjohtajalla että vastaavalla työnjohtajalla, jonka yhtiö oli nimennyt vastuuhenkilöksi työn johtoon ja valvontaan. 

Työmaalla ei ollut tehty kirjallista putoamissuojaussuunnitelmaa ja kirjallista turvallisuusseurantaa. Käräjäoikeus totesi, että kyseessä oli yhteinen työmaa, ja että pienille työmaille ei ole säädetty vapautusta kirjallisen putoamissuojaussuunnitelman tai turvallisuusseurannan osalta. Työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittava myös pienillä työmailla. Käräjäoikeus myös totesi, että pelkästään yleisluonteinen ohje, jossa ei ole huomioitu työmaan yksilöllisistä olosuhteista johtuvaa putoamisvaaraa, ei ole riittävä. Putoamissuojaussuunnitelman laatimista ei ole tarkoitettu muodollisuudeksi, joka voidaan hoitaa yleisluonteisella asiakirjalla kohteesta riippumatta.

Käräjäoikeus huomautti lisäksi, että usein työtapaturmien käsittelyn yhteydessä vedotaan työntekijän menettelyn huolimattomuuteen ja katsotaan sen poistavan tai ainakin merkittävästi vähentävän muiden vastuuta. Tässä tapauksessa työntekijällä olisi mahdollisesti ollut käytettävissään tarvittavat valjaat, mutta niiden käyttöä ja kiinnittämistä ei ollut suunniteltu ja ohjeistettu. Käräjäoikeus totesi, että lähtökohtaisesti työntekijän virheellinen menettely ei sulje pois työnantajan tai tämän edustajan vastuuta työturvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Työnantajan vastuun rajaaminen ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi edellyttäisi, että kyseessä on tilanne, johon työnantaja ei voi vaikuttaa. Tässä tapauksessa kaikkia työturvallisuusmääräyksiä ei ollut noudatettu. Jos vaaditut suunnitelmat olisi asianmukaisesti tehty, käyty läpi ja niiden toteutumista olisi seurattu, olisi se vähentänyt todennäköisyyttä sille, että työntekijä menettelee tapaturmaan johtaneella tavalla.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 28.10.2020, asianro R 20/293.
Tuomio on lainvoimainen.

Lisätiedot: 
Lakimies Anu Virkki, puh. 029 501 6309, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto