Puutteellisesti suojattu kelakone – sakkoja kahdelle esimiehelle

Mediatiedote 21.12.2022

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi ilmanvaihtoalan teollisuusyrityksen tehdaspäällikön ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta 25 ja 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.12.2022.

Tuomio liittyi keväällä 2021 Iitissä sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä loukkaantui takerruttuaan pyörivään kelakoneeseen, kun hän oli poistamassa sen toiminnassa ilmennyttä häiriötä. Tapaturman johdosta käynnistyi tutkinta, jossa työsuojeluviranomainen havaitsi erilaisia turvallisuuspuutteita, ja asia johti esitutkintaan ja syytteeseen.

Käräjäoikeus katsoi kyseisen, vuonna 2014 hankitun koneen suojauksen riittämättömäksi ja myös sen häiriöiden poistoja koskeneen vaarojen arvioinnin riittämättömäksi. Suojauksen parantamisen ja vaarojen arvioinnin tarvetta kyseisessä käyttöympäristössä ei poistanut se, että koneella oli vaadittavat CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Kyse ei käräjäoikeuden mukaan ollut myöskään ennalta-arvaamattomista olosuhteista, vaikka koneella ei tiettävästi aikaisemmin ollut sattunut vaaratilanteita tai tapaturmia. 

Työnantajayhtiölle ei asiassa esitetty yhteisösakkoa. Tämän osalta työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta huomauttaa: ”Yhtiössä on käräjäoikeudenkin toteamin tavoin suhtauduttu työturvallisuusasioihin vakavasti, ja niitä koskevat prosessit yhtiössä olivat asianmukaiset. Siihen nähden on perusteltua, että tässä asiassa arvioitavaksi jäi vain asianosaisten esimiesten henkilökohtainen rikosvastuu.”

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio asianumero R 22/152044. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot: 
Lakimies Matti Nissinen, 0295 016 139, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto