Puutteet pakkauskoneen suojauksessa – sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 13.2.2024 12.02
Tiedote

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi työnantajan edustajat sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Tuotantopäällikölle tuomittiin 35 päiväsakkoa sekä kahdelle työnjohtajalle 25 ja 20 päiväsakkoa. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 5000 euron yhteisösakko. Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 25.1.2024. Asiassa oli keskeisesti kyse työssä käytetyn pakkauskoneen asianmukaisesta kunnosta ja koneella tehdyn työn turvallisuudesta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi työnantajan edustajat sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Tuotantopäällikölle tuomittiin 35 päiväsakkoa sekä kahdelle työnjohtajalle 25 ja 20 päiväsakkoa. Lisäksi yhtiölle tuomittiin 5000 euron yhteisösakko. Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi asiassa tuomionsa 25.1.2024. Asiassa oli keskeisesti kyse työssä käytetyn pakkauskoneen asianmukaisesta kunnosta ja koneella tehdyn työn turvallisuudesta.

Tapauksessa kunkin vastuuasemassa olevan henkilön katsottiin osaltaan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä työturvallisuusvelvoitteitaan. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan muun muassa siten, että työn valvonnassa tulee nimenomaisesti tarkkailla työympäristöä, kuten koneita, suojalaitteita ja työtapoja turvallisuuden näkökulmasta – riittävää ei ole vain esimerkiksi valvonnan mieltäminen tuloksellisuuskysymykseksi. Työntekijöitä oli opastettu ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista, mutta niiden havainnointi, esille tuominen ja toimenpiteet olivat tosiasiassa jääneet merkittävästi työntekijöiden vastuulle. Työturvallisuusasiat oli yhtiössä mielletty toisaalta kaikkien yhteiseksi vastuuksi, jolloin se ei lopulta vaikuttanut olevan tosiasiassa riittävästi kenenkään vastuulla. Työnantajan edustajat olivat kukin mieltäneet työturvallisuusasiat osaksi tehtäviään, mutta he olivat laiminlyöneet toimia tehtävässään riittävällä, työsuojelumääräysten edellyttämällä tavalla.

Työpaikalla käytetyssä pakkauskoneessa oli ollut puutteellinen suojaus lähes kaksi vuotta, jonka vuoksi koneella työskenteleminen ei ollut ollut turvallista. Jos koneeseen, sen suojaukseen, vaarojen arviointiin sekä työympäristön tarkkailuun ja valvontaan toimivien käytänteiden ohella olisi kiinnitetty riittävästä huomiota, olisi turvallisuuspuute tunnistettu aikaisemmin ja siihen olisi voitu reagoida.

”Työturvallisuusmääräysten noudattamisen näkökulmasta on olennaista merkitystä sillä, että tarkkailu ja valvonta on jatkuvaa ja riittävän kattavaa, osa päivittäistä työskentelyä. Tarkkailu ja valvonta toimii siten myös ennaltaehkäisevästi, asioihin voidaan puuttua ennakolta, ennen kuin vaaratilanteita tosiasiassa ilmaantuu. Työturvallisuusrikoksessa työturvallisuuden vaarantaminen jo riittää, eikä siinä edellytetä varsinaista vahinkoseurausta”, toteaa työsuojelulakimies Tiia Harainen.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 25.1.2024, asianumero R 23/1089.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Työolot Työsuojelu