Puutteita laastikoneen suojauksessa sekä vaarojen arvioinnissa – sakkoja opettajalle ja oppilaitokselle

Mediatiedote 3.4.2023

Satakunnan käräjäoikeus on 3.4.2023 tuominnut Länsirannikon koulutus Oy:n sekä yhden vastuuopettajan työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi vastuuopettaja tuomittiin vammantuottamuksesta. Yhtiölle tuomittiin 10 000 euron yhteisösakko ja vastuuopettajalle 35 päiväsakkoa.

Käsiteltävänä oli joulukuussa 2020 tapahtunut työtapaturma. Opiskelija oli tekemässä laastia laastintekokoneella, kun hänen kätensä jäi puristuksiin laastintekokoneen kuljetinpyörän ja sen päällä sijainneen ohjausraudan väliin. Syytteen mukaan vastuuopettaja oli laiminlyönyt mm. riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työtilasta ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät, jatkuvasti tarkkailla ja valvoa työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta, valvoa, että työhön käytettävät työvälineet ovat työturvallisuusmääräysten, mukaiset ja että niitä käytetään turvallisesti sekä opiskelijoiden asianmukaisen perehdyttämisen.

Oikeudenkäynnissä vastaanotetun todistelun perusteella käräjäoikeus totesi, että vastuuopettaja oli antanut opiskelijoille yleisperehdytyksen koneen käyttämisestä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että lainsäädäntö asettaa erityisvaatimuksia nuorten työskentelylle. Todistelun perusteella käräjäoikeus katsoi, että vastuuopettaja ei ollut riittävästi varmistunut opiskelijan ymmärryksestä koneen käyttämisestä eikä tarkkaillut tämän työskentelyä koneella eikä näin ollen varmistanut miten opiskelija konetta käyttää. Opettajan katsottiin myös laiminlyöneen varmistaa opiskelijan ymmärrys koneen käyttämisestä, kun opettaja oli tietoisena siitä, että opiskelija käyttäisi seuraavaksi konetta, lähtenyt luokkatilasta varmistumatta ja valvomatta koneen käyttöä. Sitä, että paikalle jäi toinen opettaja, ei ollut riittävää, kun paikalle jäänyt opettaja ei tiennyt olevansa vastuussa poistuneen vastuuopettajan ryhmästä.  

Laastikoneen vaarojen arvioinnin osalta käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että kone oli ollut tuotu koulutusyksikköön vuonna 1992. Vastuuopettaja oli opettanut sillä yhteensä 17 vuotta. Vastuuopettajan kertoman mukaan 17 vuoden aikana ei kertaakaan ollut arvioitu riski- tai vaaratekijöitä niin, että siitä olisi laitettu mitään ylös tai keskusteltu keskustelua esihenkilön kanssa. Yhtiö oli vuonna 2020 ottanut käyttöön riskikartoitus ohjelmiston, johon koneen vaaroja ei kuitenkaan ollut arvioitu ennen kuin vasta työtapaturman jälkeen. Vaarojen arviointia ei siis ollut tehty. Käräjäoikeus katsoi, että vastuuopettaja oli vastuussa koneen haitta- ja vaaratekijöiden selvittämisestä, tunnistamisesta, ja työturvallisuuspuutteista ilmoittamisesta mm. siksi, että hän oli ainoa opettaja, joka opetti koneen käyttöä.

Yhtiön vastuun osalta käräjäoikeus totesi, että yhtiön toiminnassa oli puutteita, kun oli ollut muun muassa mahdollista, että opetusryhmä oli ollut opetustilanteessa ilman vastuuopettajaa ja opiskelijat olivat käyttäneet opetuksessa laitetta, josta turvamekanismi oli ollut poistettu käytöstä useamman kuukauden ajan ilman että sitä oli tuotu organisaation tietoon, tai sitä olisi itse organisaatiossa havaittu. Lisäksi vaarojen arvioinnin raportoinnissa oli jäänyt havaitsematta, että vaarojen arviointi oli ollut puutteellisesti laadittu. Käräjäoikeus totesi, että yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikosten ehkäisemiseksi.

Työsuojeluviranomaisen muistuttaa, että oppilaitoksissa sekä muutoinkin nuorten työntekijöiden kanssa on panostettava erityisesti perehdyttämiseen, jotta voidaan varmistua, että he osaavat toimia turvallisesti ja ilmoittaa työturvallisuuspuutteista.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 3.4.2023, 23/113674. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, puh. +358 40 727 0549, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue