Puutteita lumenpudotustyötä tehneiden vuokratyöntekijöiden työturvallisuudessa – yrittäjälle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 12.9.2023

Keski-Suomen käräjäoikeus on 11.9.2023 tuominnut lumenpudotustyötä vuokratyöntekijöillä teettäneen yrityksen toimitusjohtajalle sakkorangaistuksen työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä oli irrottanut putoamissuojaimensa turvaköyden aikoessaan laskeutua alas katolta. Köyden irrottamisen jälkeen hän astui tyhjän päälle ja putosi katolta 3–4 metrin matkan.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun lumenpudotustyötä katolla tehneelle työntekijälle sattui loukkaantumiseen johtanut työtapaturma kevättalvella vuonna 2021.

Syytteen mukaan työnantaja ei ollut etukäteen tutustunut lumenpudotuskohteeseen putoamissuojausten kiinnityskohtien selvittämiseksi ja työn turvallisen toteuttamisen suunnittelemiseksi, eikä työntekijöitä ollut perehdytetty riittävästi turvalliseen työskentelyyn kyseisessä kohteessa.

Turvaköysien kiinnityspaikkojen valinta oli jäänyt kullekin työntekijälle itselleen eikä kohteessa ollut kovin hyvin turvaköysien kiinnitykseen sopivia pisteitä. Tämä oli johtanut siihen, että yksi kiinnityspaikka oli ollut niin kaukana, että yksi työntekijä oli luopunut omasta turvaköydestään, joka oli liitetty toiseen turvaköyteen. Näin ollen yhdistelmään oli tullut kaksi nykäyksenvaimenninta, mikä oli lisännyt putoamisvaaraa. Turvaköysiä oli ainakin osittain kiinnitetty siten, että putoamisvaara oli ollut olemassa.

Syytteen mukaan työnantaja oli laiminlyönyt yleistä huolehtimisvelvoitetta, työn vaarojen selvittämistä, arviointia ja suunnittelua, henkilönsuojainten varaamisen velvollisuutta sekä työntekijöiden perehdyttämistä.

Käräjäoikeus katsoi syytteen tulleen näytetyksi osittain. Käräjäoikeuskäsittelyssä esitetyn todistelun perusteella jokaisella työntekijällä oli ollut käytettävissään henkilökohtaiset putoamissuojaimet, joten laiminlyönti henkilönsuojainten varaamiseen liittyen jäi näyttämättä ja syyte hylättiin sen osalta. Muilta osin käräjäoikeus katsoi syytteen tulleen näytetyksi.

Asiassa oli kyse myös siitä, oliko yksi työntekijöistä ollut työnjohtajan asemassa ja siten osaltaan vastuussa esitetyistä laiminlyönneistä. Käräjäoikeus katsoi, että koska työntekijä ei itse mieltänyt olleensa työnjohtaja eikä asiasta ollut laadittu kirjallista sopimusta, oli työturvallisuusvastuiden delegointi jäänyt siinä määrin epämääräiseksi, ettei työturvallisuusvastuu ollut siirtynyt vastaajalta väitetylle työnjohtajalle miltään osin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että olennainen osa lumenpudotustyön turvallisuutta on ennakkoon huolellisesti laadittu kohdekohtainen vaarojen selvitys ja arviointi, sekä siihen perustuva työn suunnittelu, suojainten valinta ja työntekijöiden perehdytys.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 23/427. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Kirsi-Maria Kallio, puh. 0295 018 273, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto