Puutteita vaarojen arvioinnissa: sakkoja toimitusjohtajalle sekä yhtiölle

Mediatiedote 19.4.2023

Satakunnan käräjäoikeus on 18.4.2023 tuominnut satakuntalaisen konepajayrityksen 20 000 euron yhteisösakkoon ja yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työsuojelutarkastaja oli elokuussa 2021 suoritetulla työsuojelutarkastuksella havainnut, että työpaikalla ei ollut tehty työhön ja työtapoihin liittyvää järjestelmällistä työn vaarojen arviointia ja niihin liittyvien riskien selvitystä. Tarkastus tehtiin työpaikalla tapahtuneen työtapaturman johdosta. 

Samalle työnantajalle oli aikaisemmin vuonna 2015 tehdyllä työsuojelutarkastuksella annettu velvoite samasta asiasta eli puutteista vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa. Työpaikalla ei työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ollut näiden tarkastusten välissä tehty riittäviä toimenpiteitä järjestelmällisen vaarojen selvittämisen ja arvioinnin suorittamiseksi. 

Työnantaja ryhtyi toimiin vasta elokuussa 2021 tehdyn tarkastuksen jälkeen 

Oikeudenkäynnissä todisteena esitettiin tarkastuskertomukset työsuojelutarkastuksista vuonna 2021 sekä 2015. Kaikkiin niihin oli kirjattu toimitusjohtajan osallistuneen tarkastuksille ja olleen tarkastuskertomusten toisena vastaanottajana henkilökohtaisesti yhtiön lisäksi. Käräjäoikeus katsoi, että kirjausten perusteella ei jäänyt epäilyä siitä, etteikö toimitusjohtaja olisi ollut tietoinen tarkastuskertomusten havainnoista ja annetuista velvoitteista. 

Lisäksi käräjäoikeus piti todistelun perusteella osoitettuna, että yhtiössä ei ollut suoritettu järjestelmällistä vaarojen selvittämistä ja arviointia ennen alkuvuotta 2021, jolloin oli tehty ainakin osittaista vaarojen selvittämistä, tunnistamista ja arviointia. Käräjäoikeus katsoi, että tätä ennen suoritettu tavanomainen työsuojeluhenkilökunnan kouluttaminen ja työntekijöiden perehdyttäminen koneen käyttöön ei täyttänyt työnantajalle asetettua vaatimusta järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineiden turvallisuutta. Vasta elokuussa 2021 tehdyn tarkastuksen jälkeen oli työpaikalla tehty järjestelmällistä työvälinekohtaista vaarojen selvittämistä ja arviointia. 

Vaarojen arviointi on työnantajan lakisääteinen velvoite

Edellä todetusti käräjäoikeus arvioi, että yhtiön toimitusjohtaja oli tullut tietoiseksi puutteista yhtiön vaarojen arvioinnissa jo vuonna 2015. Annetun velvoitteen johdosta toimitusjohtajalla oli korostettu velvollisuus ottaa selvää asiaan liittyvistä työturvallisuusmääräyksistä ja valvoa, että asiat saatetaan yhtiössä kuntoon. Käräjäoikeus myös katsoi, että kun laiminlyönti on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 2015 lukien, teko ei ollut miltään osin vanhentunut.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Suontausta muistuttaa, että vaarojen arviointi on keskeinen osa työpaikan työturvallisuustoimintaa ja työnantajan lakisääteinen velvoite. Työnantajan on huolehdittava vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista työpaikalla myös työvälinekohtaisesti. Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee olla riittävän järjestelmällistä ja kattaa myös toimenpiteet havaittujen vaara- tai haittatekijöiden poistamiseksi. 

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 23/115568, asianumero R 22/1861, 18.4.2023. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, 0295 018 152, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto