Pylväsnitojasta puuttui suojaus – sakkoja yhtiölle ja työnantajan edustajille

Mediatiedote 1.3.2023

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi työnantajan edustajat sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksista. Oikeus tuomitsi painoalan yrityksen toimitusjohtajalle 30 päiväsakon ja aluejohtajalle 10 päiväsakon sakkorangaistukset. Yhtiölle tuomittiin 3 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.2.2023.

Tapauksessa oli kyse manuaalisesti ohjattavalla pylväsnitojalaitteella tehtävästä nitomisesta Lahdessa sijaitsevalla työpaikalla. Nitojan alaspäin liikkuvasta niittauspäästä oli puuttunut kokonaan suojaus, eli niin sanottu sormisuoja tai muu laite, joka olisi estänyt sormien pääsyn liikkuvan koneenosan vaara-alueelle. Pylväsnitojalaite oli ollut puutteellisesti suojattu ja siten työturvallisuusmääräysten vastainen.

Käräjäoikeus katsoi, että työpaikalla oli myös laiminlyöty huolellinen ja järjestelmällinen vaarojen arviointi ja selvittäminen. Jos se olisi ollut asianmukaisesti tehty, olisi myös koneen suojauksen puute havaittu. Pylväsnitojaan liittyviä vaatimuksia ja sen turvallista käyttöä ei ollut muutoinkaan valvottu eikä tarkastettu. Myös ohjeistus oli ollut puutteellista.

Käräjäoikeus katsoi myös, että työnantaja ei ollut kokonaisuutena täyttänyt riittävällä tavalla työturvallisuuslain asettamaa velvoitetta huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työpaikalla oli toteutettu yleistä valvontaa, mutta se ei ollut kohdistunut riittävästi työympäristön ja työtapojen valvontaan.

Työsuojelun lakimies Tiia Harainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että lainsäädäntö edellyttää työnantajalta tarkkailua työpaikalla sekä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia.

”Riittävän kattavalla vaarojen selvittämisellä ja arvioinnilla mahdollinen vaara voidaan havaita jo ennakolta. Työnantajan tulee myös jatkuvasti ja riittävän kattavasti tarkkailla työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuutta”, Harainen toteaa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 27.2.2023, asianumero R 22/1131.
Tuomio ei ole lainvoimainen.


Lisätiedot:  
Lakimies Tiia Harainen, p. 0295 016 553, [email protected] 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue