Rakennuselementit kaatuivat työntekijän päälle – maatalousyrittäjälle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 16.11.2023 6.59
Tiedote

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi maatalousyrittäjälle kaksikymmentä päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Yhteisösakkoa koskeva vaatimus hylättiin. Käräjäoikeus julisti tuomion 19.10.2023 ja tuomio valmistui 13.11.2023.

Syyte liittyi syyskuussa 2022 Kouvolassa sattuneeseen työtapaturmaan. Maatalousyrityksen palveluksessa ollut työntekijä oli ollut väliaikaisesti

avustamassa navettarakennukseen asennettavien kattoristikoiden nostossa. Nipusta jo nostettujen kattoristikoiden johdosta jäljelle jäänyt nippu oli kaventunut ja sen seisontavakaus oli vähentynyt. Nippu oli ollut tuettuna kaatumista vastaan ainoastaan toiselta puolelta. Ennen kuin työntekijä oli ehtinyt pujottaa ketjua seuraavan nostettavan kattoristikon ympärille, hän oli huomannut, että koko kattoristikkonippu oli lähtenyt kaatumaan hänen suuntaansa. Työntekijä oli hypännyt pois työpukin päältä ja lähtenyt juoksemaan kaatuvan nipun alta pois. Nippu oli kaatunuthänen kantapäänsä päälle.

Syytteet koskivat elementtityön suunnittelua ja perehdyttämistä

Syytteen mukaan työantaja oli laiminlyönyt huolehtia siitä, että elementtien siirrossa, nostossa ja varastoinnissa noudatetaan valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita ja elementtien varastoinnissa käytetään elementin varastointiin soveltuvaa tapaa. Kattoristikkoelementtien puutteellisesta tuennasta johtuvaa vaaraa ei ollut tunnistettu eikä tätä vaaraa ollut riittävästi poistettu. Työnantaja ei ollut tehnyt ennen rakennustyön aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevia suunnitelmia ja elementtirakentamiseen liittyviä suunnitelmia ei ole ollut kirjallisina työmaalla. Työnantaja oli myös laiminlyönyt huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään kyseiseen elementtityöhön.

Maatalousyrittäjä tunnusti huolimattomuudestaan menetelleensä syytteen teonkuvauksessa esitetyllä tavalla. Käräjäoikeus tuomitsi maatalousyrittäjän syytteen mukaisesti. Yhteisösakkoa koskeva vaatimus hylättiin, koska kysymys oli pienestä yrityksestä, jolla oli ollut yrittäjän lisäksi vain yksi työntekijä ja yrittäjä omisti yrityksen osakekannan kokonaan. Näin ollen hänen vastuunsa oli yhtenevä yhtiön kanssa.

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta kaikissa tilanteissa

”Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta kaikissa työtehtävissä, eli myös niissä, jotka eivät kuulu työnantajan ydinliiketoimintaan”, huomauttaa työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 19.10.2023, asianro R R 23/1024.


Työolot Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla