Rakennuskoneiden työturvallisuutta parannetaan valvonnalla

Mediatiedote 28.10.2020

Kone on osallisena useissa rakennusalan työtapaturmissa. ”Tapaturmia on aiheutunut muun muassa siitä, että koneen valmistaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan koneen rakenteellisen turvallisuuden tai koneen käyttöohjeiden suhteen”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Koneiden käyttö eri työvaiheissa on yleistynyt rakennusalalla. Koneita tulee työpaikoille joka puolelta maailmaa, eivätkä niiden ominaisuudet aina täytä turvallisuusvaatimuksia. Työturvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviranomaisilla on alkamassa valtakunnallinen valvontahanke. ”Tarkoituksenamme on varmistaa, että rakennustyömailla käytettävät koneet ovat koneasetuksen mukaisia ja käytössä turvallisia”, kertoo ylitarkastaja Koivisto.

Valvonnalla hanke pyrkii varmistamaan myös, että koneista on saatavilla sekä suomen-, että ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa esitetään selkeästi koneiden oikea käyttötarkoitus ja turvallinen käyttö. ”Tarkastamme myös koneiden suoja- ja turvalaitteiden vaatimusten mukaisuuden”, toteaa ylitarkastaja Koivisto.

Tapaturmatilastojen mukaan eniten työtapaturmia rakennusalalla sattuu työntekijän työskennellessä käsikäyttöisten työkoneiden, kuten sahan tai sirkkelin kanssa. Liikkuvat tai siirrettävät koneet aiheuttavat myös huomattavan määrän tapaturmia.  ”Koneiden aiheuttamissa työtapaturmissa vahingoittuvat eniten kädet, jalat ja silmät”, tarkentaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Työpaikkatiedote: Valmistajan, maahantuojan ja myyjän vastuut rakennuskoneiden turvallisuudesta

Lainsäädäntö: Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 12.6.2008/400

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto,
[email protected], p. 0295 018 672
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

www.tyosuojelu.fiMarkkinavalvonta – Koneet ja laitteet