Rakennustelineen vaarojen arvioinnin puutteet johtivat työtapaturmaan: sakkoja toimitusjohtajalle

Mediatiedote 26.5.2021

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan 30 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 25.5.2021.

Laiminlyönnit tulivat ilmi julkisivun maalaustyössä Tuusulassa heinäkuussa 2018 tapahtuneen putoamistapaturman tutkinnassa. Rakennuskohteessa käytetty työteline kaatui, jolloin molemmat telineellä olleet maalarit putosivat, ja toinen maalareista loukkaantui.

Maalaustyötä tehtiin telineellä, jonka turvallisuutta ei varmistettu kunnossapitotarkastuksilla 

Käräjäoikeus totesi, että asiassa kirjallisina todisteina olevilla työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomuksella ja valokuvilla oli riittävällä todennäköisyydellä näytetty, että työnantaja ei tehnyt maalaustyöstä ja julkisivutelinetyöstä vaarojen selvitystä ja niiden merkityksen arviointia, eli riskien arviointia. Työnantaja ei myöskään antanut riittäviä ohjeita telineiden turvallisesta rakentamisesta ja niiden perustamisesta. Lisäksi työnantaja ei huolehtinut siitä, että telineillä olisi ollut riittävä seisontavakavuus sekä käyttöön hyväksymistä osoittava telinekortti. 

Käräjäoikeuden mukaan asiassa oli näytetty, että maalauskohteessa ei suoritettu kunnossapitotarkastuksia, joita on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaan suoritettava ainakin kerran viikossa. Vaikka esillä olevassa tapauksessa kyse oli kestoltaan lyhyemmästä maalaustyöstä, ei se sinällään poista velvoitetta suorittaa työmaalla pykälän mainitsemia tarkastuksia. 

Pienissä yrityksissä toimitusjohtajan vastuu korostuu

Käräjäoikeuden mukaan yrityksen toimitusjohtajalla on työnantajan edustajana viimekätinen vastuu siitä, että yhtiön toiminnassa huolehditaan työturvallisuussäännösten noudattamisesta. Velvollisuus korostuu pienessä yhtiössä ja organisaatiossa, josta esillä olevassa tapauksessa oli kyse. Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja toimi huolimattomasti.

Työsuojelun lakimies Tanja Välke Etelä-Suomen aluehallintovirastosta painottaa, että telineillä työskenneltäessä tulee noudattaa rakennustyön turvallisuudesta annettuja säännöksiä muun muassa telineiden vaarojen arvioinnista ja tarkastamisesta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/2645. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, 0295 016 388, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto