Rakennustelineiden purkutyössä useita laiminlyöntejä – Toimitusjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen

Mediatiedote 17.7.2020

Pirkanmaan käräjäoikeus on 3.6.2020 tuominnut pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan ja työnjohtajan 15 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa huhtikuussa 2018 tapahtunutta työtapaturmaa, jossa työtelineitä purkanut työntekijä putosi purettavina olleilta työtelineiltä. Tapaturman tapahtuessa telineestä oli jo purettu telineosat työntekijän yläpuolelta. Myös telineen tuenta rakennuksen ulkoseinään oli purettu. Purkuvaiheessa telineen työtasoja oli kasattu telinettä vasten nojalleen maanpinnan tasolla, mistä syystä teline kaatui ulkoseinää päin ja työntekijä putosi tasolta alas loukkaantuen.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että yrityksessä oli laiminlyöty useita telineen pystytykseen ja käyttöön liittyviä määräyksiä. Telineen purkamista johtaneelle henkilölle ei ollut annettu määräysten edellyttämää kyseiseen tehtävään liittyvää ja erityisiä vaaroja koskevaa erityisopastusta. Yritys oli hankkinut tehtävää varten telineen ruotsinkieliset käyttöohjeet, mutta työnjohtaja tai työntekijät eivät olleet voineet tutustua siihen ruotsin kielen osaamattomuuden vuoksi. Työntekijöitä ei siten ollut voitu myöskään riittävällä tavalla perehdyttää työtelineen purkutöihin. Lisäksi työnantaja oli laiminlyönyt tehdä työmaakohtaisen vaarojen selvittämisen ja arvioinnin. Kaikki tämä johti siihen, että purkuvaiheessa telineen seisontavakavuutta häirittiin siten, että telineet olivat kaatuneet ja työntekijä oli pudonnut telineiltä noin 1,8 metrin korkeudelta ja loukkaantunut.

Käräjäoikeuden istunnossa asiassa vastaajina olleet toimitusjohtaja ja työnjohtaja myönsivät menettelyn eikä käräjäoikeudella ollut aihetta epäillä myöntämisen oikeellisuutta ja tuomitsi molemmat 15 päiväsakkoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että yleisen kokemuksen mukaan erilaiset poikkeustilanteet ovat vaarallisimpia ja työnantajan tulee huolehtia erityisen tarkkaan työturvallisuudesta tilanteessa, jossa työntekijät suorittavat perustehtäviinsä kuulumatonta työtehtävää. Tässäkin tapauksessa oli kyse työstä, joka yleensä oli toteutettu alihankintana.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/1421

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682