Rakennustyömaan polttomoottorikoneista syntyy häkää, joka voi johtaa myrkytykseen

Verkkouutinen 28.3.2024

Rakennustyömailla käytetään pienkuormaajia, betonihiertimiä, talvella lämmittimiä ja paljon muitakin polttoaineilla toimivia laitteita, joita käytettäessä syntyy häkää. Kun tällaisia laitteita käytetään tiloissa, joissa tuuletus on heikkoa, saattavat työntekijät altistua häkäkaasuille. Häkäkaasuista johtuvia työtapaturmia ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle vuosittain.
 
Häkämyrkytyksen oireita ovat päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, väsymys ja korvien soiminen. Pahimmillaan häkämyrkytys voi johtaa työntekijän kuolemaan.

Työnantajan on varmistettava työilman terveellisyys

Rakennustöitä suunnitellessa tulee huolehtia, että työkohteiden tuuletus sellaisissa tiloissa, joissa häkää syntyy, on riittävää. Jos häkäkaasun poistamisesta työkohteesta ei voida täysin varmistua, työnantajan tulee varmistua työilman terveellisyydestä häkämittarin avulla.
Häkä (hiilimonoksidi, CO) on näkymätön, hajuton ja väritön kaasu, joka syntyy, kun polttoaineet palavat epätäydellisesti. Hiilimonoksidille määritellyt raja-arvot ovat työpaikoilla kahdeksan tunnin keskiarvolla 23 mg/m3 ja 15 minuutin keskiarvolla 87 mg/m3. Näitä raja-arvoja ei tule työpaikoilla ylittää.
 
Paras tapa varmistua siitä, että häkää ei muodostu, on käyttää sähkökäyttöisiä laitteita.

Diesel-pakokaasujen raja-arvoista löytyy tietoa työsuojeluviranomaisen mediatiedotteesta Työpaikoilla käytettävien dieselmoottoreiden pakokaasuille raja-arvo (Tyosuojelu.fi).