Rakennustyöntekijä loukkaantui tapaturmassa, koska kurottajanostossa laiminlyötiin suunnittelu ja työtapojen valvonta: työnjohtajalle sakkoa työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 6.5.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus on 3.5.2021 tuominnut rakennusalalla toimivan yhtiön työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakon sakkorangaistukseen. 

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa tamperelaisella rakennustyömaalla tapahtunutta työtapaturmaa. Tapaturmassa loukkaantunut vuokratyöntekijä oli työtoverinsa kanssa siivoamassa työmaalla ollutta kulkuväylää. Tehtävään kuului muun muassa rakennustyössä käytetyn porraselementin siirtäminen. Vuokratyöntekijä kiinnitti työtoverinsa kanssa nostoapuvälineenä käyttämänsä nostoliinat kurottajan piikkeihin ja kurottajan kuljettaja nosti porraselementin nelipistenostona siirtääkseen sitä. Nostotyön aikana nostoliina irtosi kurottajan piikeistä, jolloin porraselementti putosi noin 1,5 metriä alemmas ja heilahti osuen vuokratyöntekijää päähän. 

Työsuojeluviranomainen katsoi, että loukkaantuneeseen vuokratyöntekijään työnjohtovaltaansa käyttänyt rakennustyömaan päätoteuttaja oli laiminlyönyt kolmea velvollisuutta. Puutteita oli ensinnäkin suunnittelussa tavaran nostamiseksi kurottajalla, toiseksi opetuksen ja ohjauksen antamisessa työntekijöille kurottajalla tehtävän tavaran nostamisen ja siirtämisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä lisäksi vielä turvallisten nostotapojen noudattamisen valvonnassa. 

Käräjäoikeus totesi, että työmaata koskevissa ohjeistuksissa ei mainittu nostotyössä käytettävää kurottajaa, vaikka kurottajaa oli käytetty työmaan nostotöihin lähes päivittäin. Asiassa jäi epäselväksi se, keneltä ja minkälaista ohjeistusta loukkaantunut vuokratyöntekijä oli saanut portaiden siirtoon. Epäselväksi jäi myös, oliko portaat käsketty siirtämään sellaisenaan toiseen paikkaan vai olisiko ne yleisemmän toimintatavan mukaisesti voitu purkaa paikalla osiin ja siirtää sen jälkeen pois.

Tapaturmassa loukkaantunut vuokratyöntekijä itse oli todennut, että kurottajanostoihin ei suoritettu erillistä perehdytystä, hänelle ei näytetty logistiikkasuunnitelmaa eikä hänen kanssaan käyty läpi mitään vaaraetäisyyksiä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työmaata varten oli tehty erilaisia suunnitelmia ja ohjeistuksia, jotka ovat olleet kaikkien saatavissa, ja että loukkaantuneen työntekijän oli näytetty saaneen normaali työnantajan yleisperehdytys sekä työmaakohtainen perehdytys. 

Kyseisen nostotyön suunnittelun, ohjeistamisen ja valvonnan osalta käräjäoikeus totesi, että tapaturmassa loukkaantunut vuokratyöntekijä, kurottajankuski ja kaksi muuta työtekijää olivat suunnitelleet ja päättäneet kyseisten portaiden siirrosta keskenään. Suunnittelussa ei ollut mukana työnjohdon edustajaa. Kyseisen työmaan työnjohtaja myönsi, ettei hän ollut käynyt nostoa tarpeeksi läpi loukkaantuneen vuokratyöntekijän kanssa etukäteen eikä myöskään valvonut nostoa riittävällä tavalla. Käräjäoikeus totesi työnjohtajan syyllistyneen tällä menettelyllä työturvallisuusrikokseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työturvallisuusmääräyksiä ei täytetä sillä, että ohjeistukset ovat työmaalla saatavissa, vaan työnantajan on perehdytettävä työntekijät niihin tehtäviin, joita heillä teetetään. Lisäksi vuokratyötä käyttävien työnantajien tulee huomata, että he vastaavat vuokratyöntekijöidensä työturvallisuudesta yhtä lailla kuten omienkin työntekijöidensä työturvallisuudesta. Ei riitä, että vuokratyöntekijöille annetaan sama perehdytys kuin mitä annetaan yhteiselle rakennustyömaalle tuleville alihankkijan työntekijöille. Lisäksi rakennustyömaalla tehtävien nostojen suunnittelu on työnantajan vastuulla, vaikka nosto ei olisikaan siten vaikea, että siitä tulisi rakennusturvallisuusasetuksen mukaan tehdä kirjallinen nostotyösuunnitelma.  

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/6901. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:

Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto