Rakentamisen työsuojelussa remontoitavaa

Mediatiedote 15.2.2022

Työsuojeluviranomaiset tekivät rakentamisen toimialaa edustaville työnantajille viime vuonna reilut 5 000 tarkastusta 3 700 valvontakohteessa. Valvonnassa tarkastajat antoivat lähes 11 000 eritasoista huomautusta siitä, ettei työsuojelu ollut lain edellyttämällä tasolla.

”Puutteita havaittiin hyvin laajalla skaalalla: putoamissuojauksissa, työtelineissä, työntekijäluetteloissa, työterveystarkastuksissa, henkilönsuojaimissa, koneiden ja laitteiden turvallisuudessa jne. Mutta kehitystäkin on tapahtunut. Rakennustyömaiden pääurakoitsijat ovat alkaneet vaatia enenevässä määrin aliurakoitsijoiltaan työturvallisuussuunnitelmia. Lisäksi taakankiinnittäjän alamieskoulutuksen vaikutus on alkanut näkyä niin, että materiaalin siirrot tehdään turvallisemmin”, arvioi työsuojelutarkastaja Juha Sinerjoki.

Tapaturmavakuutuskeskuksen viimeisen tilaston mukaan rakennusyritysten palkansaajille sattui vuonna 2020 noin 13 600 työpaikkatapaturmaa. Rakennustyömailla työskentelee paljon myös muita kuin rakennustoimialan yritysten työntekijöitä. Näille työntekijöille sattui rakennustyömailla yhteensä 4 400 työpaikkatapaturmaa.

Rakennusalan työsuojeluvalvonnan tavoitteena on vähentää työtapaturmien ja ammattitautien määrää sekä saada työnantajat hoitamaan lakisääteiset työnantajavelvoitteensa.

Rakennusalalla tapahtuu muuttuvien olosuhteiden vuoksi paljon tapaturmia ja lisäksi esimerkiksi korjausrakentamisessa korostuvat kemiallisista altisteista johtuvat terveysongelmat. ”Työtapaturmariskin lisäksi rakennustyössä altistutaan muun muassa melulle, erilaisille pölyille, lämpötilan ja sääolosuhteiden vaihtelulle”, tarkastaja Juha Sinerjoki kertoo.

Rakennusalan työturvallisuusvelvoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta.

Lue lisää Tyosuojelu.fin sivulta Rakennusala.

Lisätiedot:
Tarkastaja Juha Sinerjoki, p. 0 295 018 182, sähköposti: [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue