Ravintola-alan yrittäjälle sakkoja seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja työrikoksista

Mediatiedote 14.12.2021

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi ravintolan omistajalle seksuaalisesta hyväksikäytöstä, työsyrjinnästä ja työturvallisuusrikoksesta 80 päiväsakon suuruisen yhteisen sakkorangaistuksen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.9.2021.

Tapauksessa ravintolan omistaja oli työnantajan asemassa kohdistanut alaisenaan työskennelleeseen tarjoilijaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja. Teot olivat tapahtuneet noin kaksi kuukautta kestäneen työsuhteen aikana vuonna 2018. Naispuolinen työntekijä oli tekohetkellä 17-vuotias ja oppisopimussuhteessa. Miespuolinen ravintolan omistaja oli muun muassa kosketellut seksuaalissävytteisesti työntekijää. Työntekijä oli kokenut tapahtumat ahdistavina ja irtisanoutui työstään. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli käyttänyt hyväkseen työnantajan asemaansa suhteessa nuoreen työntekijään ja heidän välilleen oli syntynyt erityinen riippuvuussuhde. Työntekijä oli tarvinnut työpaikkaa saadakseen oleskeluluvan Suomeen, mistä työnantaja oli ollut tietoinen.

Seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi tuomio tuli työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä. Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan velvollinen puuttumaan työssä esiintyvään seksuaaliseen häirintään saatuaan siitä tiedon. Jos häiritsijä on työnantajan edustaja itse, kuten tässä tapauksessa, hän on vastuussa menettelystään, vaikkei työntekijä olisi erikseen ilmoittanut työnantajalle kokemastaan häirinnästä. Työnantajan edustajan edellytetään ilman työntekijän ilmoitustakin pidättäytyvän teoista, jotka ovat sen laatuisia, että työnantajan pitäisi asemansa perusteella ymmärtää niiden aiheuttavan terveysvaaraa. Seksuaalinen häirintä oli lisäksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Työnantaja määrättiin maksamaan lisäksi työntekijälle korvausta kärsimyksestä 3 500 euroa ja erilaisia oikeudenkäyntikuluja noin 3 800 euroa. 

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio 30.9.2021, R 20/371. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Pirjo Javanainen
p. 0295 016 966, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto