Ravintoloitsija tuomittiin sakkorangaistukseen kahdesta luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä

Mediatiedote 9.5.2023

Helsingin käräjäoikeus on 8.5.2023 antamassaan ratkaisussa tuominnut ravintola-alan yrittäjän kahdesta luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttörikoksesta yhteiseen 40 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Työnantaja oli pitänyt palveluksessaan ulkomaalaisia työntekijöitä, joilla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Työnantaja oli laiminlyönyt varmistaa työntekijöiden työnteko-oikeuden, vaikka häntä oli työsuojeluviranomaisen toimesta ohjeistettu useasti työnantajan velvollisuuksista liittyen ulkomaisen työvoiman käyttöön. Työnantajan tulee myös säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista.

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja on useita ulkomaalaisia työntekijöitä pidemmän aikaa työllistäneenä ja viranomaistarkastuksia läpikäyneenä ollut tietoinen työnantajan velvollisuuksista ja niiden rikkomiseen liittyvistä seurauksista.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/10290

Lisätiedot:
Lakimies Annika Häggman, puh. 0295016659, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto