Rudus Oy:lle yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 1.2.2024 14.57
Tiedote

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tänään 1.2.2024 tuominnut Rudus Oy:n työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon, koska yhtiö oli laiminlyönyt poistaa Kiteen tehtaallaan käytettyjen raudoitusverkkojen kaatumisesta työntekijöiden turvallisuudelle aiheutuneen tapaturman vaaran.

Rudus Oy on Suomessa erilaisia kivi- ja betonituotteita, kuten pihakiviä ja rakennusten julkisivuelementtejä valmistava ja myyvä yritys. Yhtiön Kiteen tehtaalla käytetään valmistettaviin tuotteisiin suurikokoisia ja painavia raudoitusverkkoja. Raudoitusverkkoja oli säilytetty tehtaan varastossa olevissa telineissä pystyasennossa.

Pystyssä säilytettävät raudoitusverkkoniput painoivat useita satoja kiloja ja ne ovat olleet vaarassa kaatua. Tehtaalla olikin useita kertoja kaatunut näitä suurikokoisia ja painavia raudoitusverkkonippuja tilanteissa, joissa työntekijöitä oli ollut niiden kaatumisalueella. 

Raudoitusverkkojen kaatumisvaara ja siitä työntekijöille aiheutunut vakavan tapaturman ja jopa kuoleman vaara oli ollut tehdaspäällikön ja yhtiön johdon tiedossa useita vuosia. Yhtiön edustajat eivät olleet kuitenkaan poistaneet tätä tapaturman vaaraa, vaikka työntekijöiden oli välttämätöntä mennä työskentelemään raudoitusverkkojen väliin ja vaikka he olivat ilmoittaneet siitä aiheutuvasta vaarasta ja työntekijöille sattuneista läheltä-piti tilanteista tehtaan edustajille suullisesti ja kirjallisesti useita kertoja useiden vuosien ajan.

Lokakuussa 2021 oli taas sattunut raudoitusverkkojen kaatuminen yhden työntekijän ollessa työtehtävissään niiden vaara-alueella. Tässä tilanteessa noin 500 kiloa painava raudoitusverkkonippu oli kaatunut työntekijän päälle, mutta hänelle ei kuitenkaan sattumalta aiheutunut erityisen vakavia vammoja. Yhtiö korjasi asian vasta kun tämä tapaturma tuli työsuojelutarkastajan tietoon ja hän vaati yhtiötä korjaamaan asian. 

Käräjäoikeus tuomitsi Kiteen tehtaan tehdaspäällikkönä tapahtuma-aikaan toimineelle henkilölle työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoa, josta hänelle tulee hänen nykyisillä tuloillaan maksettavaa 1 050 euroa.

Oikeus totesi, että tehdaspäällikön kertomuksesta ilmenee, että hän oli keskustellut raudoitusverkkojen työturvallisuuspuutteesta yhtiön johdon kanssa ja yhtiön johdolla oli ollut mahdollisuus saada tieto yhtiöllä käytössään olleeseen tietojärjestelmään kirjatuista raudoitusverkkojen kaatumiseen liittyvistä vaaratilanteista, minkä vuoksi yhtiön laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä. Tämän vuoksi oikeus tuomitsi Rudus Oy:n työturvallisuusrikoksesta 100 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi oikeus tuomitsi Rudus Oy:n maksamaan lokakuussa 2021 tapaturmaan joutuneelle työntekijälle aiheutuneesta terveyshaitasta ja oikeudenkäyntikuluista 5 800 euroa.  

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R 23/9572. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Tiedotteessa on korjattu 5.2.2024 tuomioistuimeksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeus (aiemmin virheellisesti Pohjois-Savon käräjäoikeus).


Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen
029 501 6995, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Työolot Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla Työterveys ja -tapaturmat