Sadat panostajat eivät uusineet pätevyyskirjaansa

Mediatiedote 10.12.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on käsitellyt marraskuun puoliväliin mennessä jo yli tuhat panostajan pätevyyskirjahakemusta. Määrä oli yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Merkittävä osa panostajista ei kuitenkaan uusinut lupakirjaansa.

Viisi vuotta sitten uudistetun panostajalain mukaan ennen 1.9.2016 myönnetyillä pätevyyskirjoilla ei ole saanut tehdä panostajan työtä kuluvan vuoden syyskuun alusta alkaen, vaikka lupakortissa on myöhäisempi voimassaoloaika.

Työsuojeluviranomainen tiedotti panostajia siirtymäsäädöksestä ja luvan uusimismenettelyistä henkilökohtaisella kirjeellä alkuvuodesta. Tietoa siirtymäajan päättymisestä elokuun lopussa välitettiin kentälle myös työsuojeluhallinon tiedotteilla ja somekanavilla sekä maanrakennusalan etujärjestöjen kautta. 

Nyt voidaan todeta, että merkittävä osa panostajista ei kuitenkaan uusinut lupakirjaansa. Vuoteen 2018 verrattuna panostajan pätevyyskirjan haltijoiden määrä on pudonnut lähes puolella.
”Tähän ei tiedetä tarkkaa syytä”, kertoo ylitarkastaja Jarmo Lumme. ”Huomattavin vähennys on kohdistunut nuorimpiin panostajiin. Näiden joukossa etenkin maaseudulla on saattanut olla sellaisia panostajia, jotka eivät ole kokeneet tarvitsevansa pätevyyskirjaa. Varusmiespalveluksen aikana saadun räjäyttäjän koulutuksen ja työkokemuksen perusteella on voitu myöntää pätevyyskirja, jolle ei sitten ole ollutkaan työelämässä tarvetta.” Tällaiset ylimääräiset ja tarpeettomat lupakirjat karsiutuivat lain siirtymäajan päättyessä pois.

Työsuojelun vastuualueella oli varauduttu hakemusten ruuhkautumiseen syksyllä, mutta kaikki siirtymäajan loppupuolella saapuneet pätevyyskirjahakemukset saatiin käsiteltyä kohtuullisessa ajassa. Syyskuun alussa noin sata hakemusta tuli vastuualueelle määräajan päättymisen jälkeen, mikä edellytti hakijan suorittamaan lisäksi kuulustelun haettavaan pätevyyskirjaluokkaan. Ennen pätevyyskirjan myöntämistä hakija ei ole voinut jatkaa itsenäisesti panostajan työtä. 

Muutamista ajallaan saapuneista hakemuksista puuttuu vielä liitteitä. Hakijoiden tulee toimittaa nämä ennen kuin lupa voidaan myöntää. Mikäli hakija ei toimita tarvittavia liitteitä pyydetyssä määräajassa, voidaan tehdä maksullinen kielteinen päätös.
”Työsuojeluviranomainen ei voi tehdä tässä harkintaa, vaan laissa edellytettävät liitteet on toimitettava, mikäli mielii panostajan pätevyyskirjan saada”, muistuttaa Jarmo Lumme.  

Panostajan pätevyyskirjan käsittely kestää tällä hetkellä noin kuukauden siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jarmo Lumme, 0295 018 692, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tyosuojelu.fi > Panostajan pätevyyskirja