SKM Stainless Oy:n edustajalle sakot tapaturman ilmoittamatta jättämisestä

Julkaisuajankohta 16.11.2023 7.08
Tiedote

Poliisi on 15.11.2023 antanut SKM Stainless Oy:n toimitusjohtajalle työsuojelurikkomuksesta tuhannen euron sakot, koska hän ei ollut huolehtinut yhtiön tehtaalla sattuneen työtapaturman ilmoittamisesta poliisille ja työsuojeluviranomaiselle.

SKM Stainless Oy on Pohjois-Savon Leppävirralla sijaitseva teollisuuslaitoksille putkistoja ja laitekomponentteja valmistava ja asentava yritys. Yhtiön Leppävirran tehtaalla sattui joulukuussa 2021 työtapaturma, jossa työntekijän pikkusormi jäi puristuksiin ja sormen pää vaurioitui. Työnantaja ei ollut ilmoittanut tästä tapaturmasta aluehallintovirastolle eikä poliisille ja se tuli työsuojelutarkastajan tietoon, kun hän kävi työpaikalla myöhemmin tarkastuksella.

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tapaturmista viranomaisille viipymättä

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen kertoo, että tapaturmia tulee jälkikäteen aluehallintoviraston tietoon monilta ulkopuolisilta, kuten tapaturmassa loukkaantuneelta tai muilta työntekijöiltä, heidän omaisiltaan ja sivullisilta kansalaisilta.

”Työnantajalle on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tapaturmista sekä aluehallintovirastolle että poliisille viipymättä. Lain vaatimus viipymättä tarkoittaa, että työnantajan edustajan on ilmoitettava tapaturmasta poliisille ja työsuojeluviranomaiselle niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Tapaturman tuleminen työsuojeluviranomaisen tietoon jälkikäteen, esimerkiksi monen päivän päästä ei ole riittävää, koska työsuojelutarkastajan ja poliisin tulee päästä tutkimaan tapaturmaan johtaneet olosuhteet heti tapaturman satuttua”, ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa.

Työnantajan pitää ilmoittaa kaikista tapaturmista, joista aiheutuu pysyväksi jäävää haittaa

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen huomauttaa, että ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tapaturmia, joista on seurauksena kuolema tai vaikea vamma. Laissa tarkoitetaan vaikealla vammalla kaikkia sellaisia vammoja, joista voi aiheuta haittaa ihmisen normaaleille toiminnoille. Tällainen vamma on pienimmillään sormen pään vaurioituminen, koska siitä voi aiheutua sormen päähän pysyväksi jäävä vaurio. Sormen pään vaurioituminen voi vaikuttaa esimerkiksi sormen tuntoherkkyyteen ja vaikeuttaa vaikkapa käsitöiden tekemistä tai soittimien soittamista.

Vastuu ilmoittamisesta on ylimmällä johdolla

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on laissa säädetty työnantajalle. Ylitarkastaja Sampo Pelkonen toteaa, että työnantajina toimivat yleensä oikeushenkilöt, kuten osakeyhtiö, minkä vuoksi vastuu tapaturman ilmoittamisesta on yhtiön lakisääteisillä edustajilla eli hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla. ”Heidän velvollisuutenaan on joko tehdä ilmoitukset itse tai vaihtoehtoisesti määritellä tapaturmailmoitusten tekeminen tietyn esihenkilön tehtäväksi. Jos yhtiön johto ei ole määrännyt tapaturmailmoitusten tekemistä kenenkään esihenkilön tehtäväksi, ovat he itse rangaistusvastuussa ilmoittamatta jäämisestä. Näin oli myös tässä tapauksessa, jossa poliisi antoi sakkorangaistuksen yhtiön toimitusjohtajalle.”   


Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen
029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue


Työolot Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla