Suojaamaton pellinvalssauskone aiheutti tapaturman – päiväsakkoja yhtiön johdolle sekä yhteisösakko yhtiölle

Mediatiedote 4.1.2022

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on 3.1.2022 antamassaan ratkaisussa tuominnut metallituotteita valmistavan yhtiön työturvallisuusrikoksen johdosta 12 000 euron yhteisösakkoon, sekä yhtiön työnjohtajan ja tuotantojohtajan molemmat 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin.

Tuomio liittyi Vierumäellä syksyllä 2020 pellinvalssauskoneella, eli ns. proganttilinjalla, sattuneeseen tapaturmaan, jossa työntekijän sormi vahingoittui sen jäätyä linjan muotorullien väliin työntekijän ohjattua käsin linjalla kulkevaa peltirainaa. Linjaa ei ollut asianmukaisesti ja valmistajan edellyttämällä tavalla suojaverkoin suojattu, vaan vaara-alueelle oli mahdollista päästä ja työntekijöiden keskuudessa oli vakiintunut vaarallinen työtapa ohjata peltiä päältä käsin.

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön palveluksessa pitkään toiminut työnjohtaja on laiminlyönyt velvollisuutensa opastaa loukkaantunutta työntekijää erityisesti koneen häiriötilanteiden varalta, sekä laiminlyönyt jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta, kun ei ole puuttunut työntekijöiden keskuudessa vakiintuneeseen virheelliseen ja vaaralliseen työtapaan, joka hänen olisi tullut havaita. Työnjohtaja oli lisäksi ollut tietoinen siitä, että konetta on käytetty ilman valmistajan edellyttämää suojaverkkoa.  

Tuotantojohtajan osalta käräjäoikeus katsoi, että tämä on laiminlyönyt selvittää ja arvioida työstä aiheutuvia vaaroja, kun työkoneita koskevaa vaaranarviointia oli työpaikalla tehty ainoastaan työsuojeluvaltuutetun, ei työnantajan edustajien, toimesta. Tuotantojohtaja on lisäksi laiminlyönyt velvollisuutensa laatia valssauskoneelle toimintaohjeet ja huolehtia, että ne ovat työntekijöiden nähtävillä ja sisällytetään työntekijöiden perehdytykseen. Tuotantojohtaja on sallinut työntekijöiden käyttää suojaamatonta pellinvalssauskonetta.

Yhtiön toimitusjohtajan osalta syyte hylättiin.

Työnantajan on aina järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus ja poistettava havaitut vaarat välittömästi. Työvälineen käyttämisestä työntekijöille aiheutuva vaara on ensisijaisesti poistettava teknisillä toimilla. Vain jos vaaraa ei voida rakenteellisin ratkaisuin poistaa, varmistetaan koneen käytön turvallisuus muulla tavoin, muistuttaa työsuojelun lakimies Annika Häggman Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 21/1502

Lisätiedot:
Lakimies Annika Häggman, puh. 0295016659, [email protected]
​​​​​​​Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto