Suojaamattomat liittimenasennuskoneet aiheuttivat kaksi työtapaturmaa – yhtiö, tehtaanjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin sakkorangaistuksiin

Mediatiedote 9.6.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden ja komponenttien valmistamiseen erikoistuneen yrityksen 12 500 euron yhteisösakkoon. Yrityksen tehdaspäällikkö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 20 päiväsakon ja työnjohtaja 10 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 7.6.2021.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa kahdelle yhtiön työntekijälle toukokuussa 2019 tapahtuneita työtapaturmia. Molemmissa tapauksissa vuokratyöntekijöiden sormet olivat jääneet puristuksiin koneen vasterautoihin. Tapaturman aiheuttanut pneumaattinen liittimenasennuskone oli yhtiön itsensä suunnittelema ja teetetty alihankkijalla. Koneella asennetaan liitin hydrauliletkun sisälle. Koneessa oli riskienarvioinnissa havaittu puute sen suojauksessa, ja sen suojaamiselle oli asetettu aikataulu. Tätä suojausta ei turmahetkillä ollut ehditty toteuttaa, mutta vaaraa ehkäistiin sillä, että opetuksessa ja ohjauksessa oli painotettu, ettei kättä saa missään olosuhteissa viedä sylinterin toiminta-alueelle. 

Käräjäoikeus totesi, että työn vaarojen selvittämisen lisäksi työnantajan tulee poistaa havaitut vaarat teknisin toimenpitein. Käden pääsy vaara-alueelle koneen käydessä oli estetty tai sitä oli hyvin merkittävästi vaikeutettu tapaturmien jälkeen toteutetulla suojaustoimella. Koska se teknisenä toimenpiteenä on ollut ensisijainen perehdyttämisen yhteydessä annettuun ohjeeseen nähden, on suojuksen asentamatta jättämisellä rikottu koneen vaaran poistamista koskevia työturvallisuusmääräyksiä. Käräjäoikeus totesi tämän johtavan siihen, että haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnissa oli rikottu työturvallisuusmääräystä havaitun vaaratekijän poistamatta jättämisen osalta. Lisäksi koneen huolto- ja käyttöohjeita ei ollut laadittu. 

Käräjäoikeus katsoi tehtaanjohtajan laiminlyöneen estää pääsy liittimenasennuskoneen vaara-alueelle, selvittää ja poistaa koneessa havaitut vaaratekijät sekä laatia koneen huolto- ja käyttöohjeet. Käräjäoikeus totesi työnjohtajan vastuulle kuuluneen mm. koneiden ja laitteiden turvallisuusseurannan. Tätä velvoitetta huolellisesti noudattaessaan työnjohdon olisi tullut havaita koneen riittämätön tekninen/rakenteellinen suojaaminen jo ennen toteutettua riskinkartoitusta 2018. Työnjohtajan katsottiin laiminlyöneen ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin koneessa havaitun vaaran poistamiseksi esim. raportoimalla siitä tehtaanjohtajalle.

Käräjäoikeus katsoi, ettei yhtiön toiminnassa tehtyä rikosta voida pitää vähäisenä, koska työturvallisuusmääräysten vastainen tila oli kestänyt useita vuosia ja se oli johtanut kahden työntekijän vammautumiseen. Yhtiö tuomittiin 12 500 euron yhteisösakkoon. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työsuojelussa yhtenä johtavana periaatteena on niin sanottu turvallisen tekniikan periaate. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ensisijaisesti teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, että työntekijöiden ulottumisalueella ei ole vaarallisia kohteita. Jos vaara on poistettavissa suojuksella, on koneessa oltava suojus. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 21/1868. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja: 

Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto