Suunnittelu- ja insinööritoimistojen työsuojelutarkastuksissa tapetilla projektityöhön liittyvät kuormitustekijät

Verkkouutinen 19.2.2021

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat kohdistaneet työsuojeluvalvontaa keväästä 2020 alkaen suunnittelu- ja insinööritoimistoihin sekä arkkitehtipalveluihin, joissa työntekijämäärä on pääsääntöisesti alle 30. Tarkastuksilla tuli esille, että työpaikoilla oli panostettu työergonomiaan, mutta kehitettävää on psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämisessä osana vaarojen arviointia. 

Psykososiaaliset kuormitustekijät tulee tunnistaa kaikilla työpaikoilla osana työn vaarojen arviointia.

Kaikki valvonnalla tavoitetut työnantajat eivät olleet tietoisia velvollisuudestaan toteuttaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Tarkastuksilla tuli esiin työpaikkoja, joissa vaarojen arviointia ei tehty lainkaan tai siitä puuttui psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittäminen. Työterveyshuollon laatima työpaikkaselvitys ei korvaa työnantajan tekemää vaarojen selvitystä ja arviointia, vaan toimii tässä asiantuntijatukena. 

Työnantajille annettiin tarkastuksilla eniten velvoitteita vaarojen selvityksen ja arvioinnin sekä työterveyshuollon työpaikkaselvityksen puutteista. Lisäksi velvoitteita annettiin muun muassa siitä, että liukuvan työajan reunaehtoja ei ollut sovittu työaikalain edellyttämällä tavalla sekä siitä, että työsuojeluvaltuutettua ei ollut valittu työpaikalle. 

Työpaikoilla keskusteltiin etätyöstä ja projektityön kuormitustekijöistä 

Tarkastuksilla keskusteluttivat etätyö ja työn psykososiaalisina kuormitustekijöinä erityisesti projektityöskentelyyn liittyvät haasteet. Projektien aikataulutukset, päällekkäisyydet ja erilaiset tiedonkulun ongelmat aiheuttivat suunnittelu- ja projektinhallintatehtävissä usein kiireen ja stressin kokemuksia. Tämä asetti haasteita myös uusien työntekijöiden perehdyttämiselle. Tarkkuutta vaativassa suunnittelussa työn keskeytykset ja aikataulumuutokset koettiin erityisen kuormittavina. 

Valvonnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että työnantajat suunnittelualan asiantuntijavaltaisilla työpaikoilla tunnistavat työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät. Tarkastuksia on toteutettu pääasiassa etä- ja asiakirjatarkastuksina. Näillä on käsitelty työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työsuojelutoiminnan organisoitumista ja lakisääteisen työterveyshuollon toteutumista. 

Työnantajilta on saatu erityistä kiitosta etäyhteyden välityksellä toteutetuista tarkastuksista sekä ohjaavasta valvontaotteesta. Tarkastuksia on tähän mennessä tehty lähes 300 ja valvontaa jatketaan vuonna 2021.

Lisätietoa Tyosuojelu.fissä:

Psykososiaalinen kuormitus
Työaika

Lisätiedot: 

Ylitarkastaja Jari Toivonen, 0295 017 634, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto