Syövyttävää kemikaalia päätyi työntekijän silmään – sakot liiketoimintajohtajalle ja toimitusjohtajalle

Mediatiedote 23.12.2022

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi viherkalusteyhtiön liiketoimintajohtajan ja toimitusjohtajan syylliseksi työturvallisuusrikokseen. Liiketoimintajohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 15 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.12.2022. 

Yhtiön viherhuoltaja oli huoltamassa viherseinää asiakkaan tiloissa, kun hänen silmäänsä oli pudonnut pieni lehden palanen tai muu roska. Viherhuoltaja oli yrittänyt varovasti poistaa roskaa kämmenselällään. Viherhuoltajan repussa oli PH down -kasviravinneliuosta sisältänyt pullo, joka oli vuotanut korkin alta repussa olleeseen työhansikkaaseen ja liuosta päätyi hansikkaasta viherhuoltajan silmään. Viherhuoltajalla ei ollut riittävää tietoa käytetyn PH down -liuoksen syövyttävistä ominaisuuksista ja tästä syytä ensiaputoimet olivat viivästyneet.

Työntekijöille ei ollut annettu käyttöön henkilökohtaisia suojalaseja, vaikka työssä käytettiin säännöllisesti syövyttäviä kemikaaleja. Käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtajan olisi tullut huolehtia tarpeellisten henkilönsuojainten hankinnasta ja liiketoimintajohtajan siitä, että suojavälineet ovat vaatimustenmukaisia ja riittäviä.

Käräjäoikeus katsoi liiketoimintajohtajan ja toimitusjohtajan laiminlyöneen huolehtia myös siitä, että yhtiössä olisi riittävän järjestelmällisesti tunnistettu työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja että niistä aiheutuvat riskit arvioidaan ja pyritään poistamaan. Työssä käytetyn PH down -liuoksen käytön riskejä ei ollut tunnistettu ja arvioitu, vaikka viherhuoltajat käsittelivät kemikaalia työssään säännöllisesti. Lisäksi syövyttävän aineen mahdollisuutta osua silmään ei ollut huomioitu. 

Liiketoimintajohtaja oli laiminlyönyt huolehtia myös siitä, että perehdytys on riittävä kemiallisten tekijöiden osalta. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijöille annetut tiedot työssä käytettävän aineen syövyttävyydestä, aineen turvallisesta käsittelystä ja asianmukaisista varotoimista olivat olleet puutteelliset. Työntekijöillä ei myöskään ollut työkohteessa käytössään kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita, joista olisi heti voinut saada tietoa PH down -kemikaalin syövyttävyydestä. Lisäksi käytössä olleista mukana kannettavista täyttöpulloista puuttui merkintä niiden sisältämistä aineista ja syövyttävyydestä. 

Asiassa järjestettiin syyteneuvottelu, jonka vuoksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan ja liiketoimintajohtajan työturvallisuusrikoksesta niin kutsutussa tunnustamisoikeudenkäynnissä. Tämä tarkoittaa, että syyttäjä oli syytteen nostettuaan neuvotellut ja sopinut yhtiön kanssa, että syyttäjä luopuu osasta syytekohtia. Vastineeksi toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja tunnustivat työturvallisuusrikoksen käräjäoikeudessa pidettävässä tunnustamisoikeudenkäynnissä.  

Työsuojelun lakimies Jasmine Peltorinne Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan tulee tunnistaa työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät, arvioida niistä työntekijöille aiheutuvat riskit ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet riskien pienentämiseksi. 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 21.12.2022, asianumero R 22/152251.

Lisätiedot:
Lakimies Jasmine Peltorinne, 0295 016 674, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto