Talotehtaalla useita työturvallisuuspuutteita – vastaajille sakot, syyte kuolemantuottamuksesta hylättiin

Mediatiedote 3.6.2022

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi työmaalla toimineen, talopakettielementtejä valmistavan yhtiön tehtaanjohtajan ja tehtaan työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin. Käräjäoikeus hylkäsi molempia vastaajia vastaan nostetut kuolemantuottamusta koskevat syytteet.
Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä tapaturman syntymistä. Tuomio tuli useammista työmaalla olleista työturvallisuuspuutteista. 

Käräjäoikeudessa käsiteltiin sitä, tuliko sisätiloihin rakennettavasta taukotilasta olla erillinen työturvallisuutta koskeva suunnitelma. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka tehtaalla on yleisesti ollut käytössä turvallisuusohje ja talotehtaan riskien arviointi on tehty, tehdas oli laiminlyönyt nimenomaan taukotilan rakennustöiden turvallisuutta koskevan suunnitelman laatimisen sekä suunnitelmassa huomioon otettavien vaaratekijöiden tunnistamisen ja arvioinnin. Rakennusvalvonnan näkemys, että taukotilan rakentamiseen riitti toimenpidelupa, ei poistanut taukotilaan laadittavan oman turvallisuussuunnitelman laatimisvelvollisuutta.  Myös tarkkailuvelvollisuutta oli laiminlyöty, koska osa työntekijöistä oli käyttänyt tikkaita parvelle nousemiseen ja osittain myös työskentelyyn. Tikkaat oli lisäksi asetettu kaiteettomalle parvelle. Tehtaalla oli myös laiminlyöty työskentelytasojen turvallisuutta sekä työtasojen ja kulkuteiden putoamissuojauksia.

Käräjäoikeudessa oli esillä myös saksilavanostimen käyttäminen. Saksilavanostinta oli käytetty kulkutienä taukotilan toiseen kerrokseen. Käräjäoikeus katsoi, että taukotilan toisen kerroksen työskentelypaikalle ei ole järjestetty muun muassa riittävän turvallisia, tarkoituksenmukaisia ja tarvittaessa selvästi merkittyjä kulkuteitä. Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että saksilavanostimen käytössä syntyy työturvallisuutta vaarantavia aukkoja. Näin tapahtui mm. silloin, kun saksilavanostinta oli käytetty hissinä toiseen kerrokseen ja saksilavanostimen kaide oli tullut avata siirryttäessä nostimesta toiseen kerrokseen. Käräjäoikeus katsoi lisäksi työturvallisuutta vaarantavan aukon voivan syntyä myös silloin, kun useat henkilöt työskentelevät toisessa kerroksessa ja joku henkilöistä lähtee nostimella alas. Tällöinkin nostimen kohdalle kaiteisiin jää aukko.

Syytteen hylkääminen kuolemantuottamuksesta johtui tapahtuman ennalta-arvaamattomuuden vuoksi. Menehtynyt työntekijä oli saanut asennettua sähköt taukotilaan sovitussa aikataulussa, mutta olikin seuraavana päivänä palannut asentamaan ilmeisesti unohduksen vuoksi asentamatta jääneen sähköjohdon. Työntekijällä oli mukanaan omat alumiinitikkaansa, joita pitkin hän oli yrittänyt kiivetä taukotilan toisesta kerroksesta, parvelta, taukotilan katolle.  Kiinnittämättömät tikkaat olivat luistaneet liukkaalla alustalla työntekijän alta. Työntekijä putosi noin kolme metriä. Ennalta-arvaamattomuudesta oli kyse, koska työntekijän oli ohjeiden vastaisesti käyttänyt omia nojatikkaita ja ohjeiden vastaisesti jättänyt käyttämättä turvavaljaita. Työnjohdolla ei myöskään ollut mahdollisuutta valvontaan, koska työntekijä ei ollut ilmoittanut työmaalle tulostaan eikä paikka, jossa työntekijän oli tarkoitus työskennellä, ollut näkyvillä. 

Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä, vaikka ei olisi kyse tapaturmasta. 
Työsuojelun lakimies Anna-Maija Heino muistuttaa työturvallisuuden huolehtimisen tärkeydestä. Käräjäoikeus kiteytti hyvin tuomiossaan: ”Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä kuitenkaan tapaturmaa.” Työturvallisuudesta huolehtimisen tulee olla ennakoivaa ja osana kaikkea yrityksen toimintaa.    

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 31.5.2022 nro 22/122732. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot 
Lakimies Anna-Maija Heino, puh. 295 2950 16657, [email protected] 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.