Tapahtuman järjestäjä – tilapäisten rakenteiden työsuojelulliset rakentamistulkinnat tarkentuvat

Verkkouutinen 28.5.2024

Työsuojeluviranomaiset tarkentavat tulkintojaan tapahtumien tilapäisten rakenteiden pystyttämisestä. Tulkinnat liittyvät rakentamisen työturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön, jonka noudattamista työsuojeluviranomaiset valvovat.

Mikä on tilaisuuksissa lainsäädännön säätelemää rakentamista?

  • Lavarakenteiden valmisosien asentaminen, jos työhön tarvitaan erillistä nosturia, nostolaitetta tai henkilönostimia (ei koske itsekasautuvia lavoja ja telttoja).
  • Esiintymislavojen katoksien, valoportaalien, näyttöjen ja telttojen rakennelmat, jos ne kasataan samaan aikaan esiintymislavojen kanssa ja jos työhön tarvitaan erillistä nosturia, nostolaitetta tai henkilönnostimia. (Huom! Varsinaisen esiintymistekniikan kasaaminen erikseen ei ole rakentamista.)
  • Tilaelementtien kasaaminen.
  • Paikalla niin sanotusta pitkästä tavarasta rakentaminen.
  • Pysyvien katsomoiden ja muiden vastaavien rakenteiden kasaaminen ja korjaaminen.

Kyseessä voi olla eri toimijoiden yhteinen työpaikka, vaikka kyseessä ei olisi yhteinen rakennustyömaa. Tällöin rakentamiseksi luokiteltavan työn alue on rajattava.

Rakentaminen loppuu, kun rakenne on luovutettu tekniikan varustelun ja esiintymisen käyttöön.

Mikä ei ole tapahtumissa työsuojelullisesti rakentamista?

  • Materiaalien siirto tai kuormien purku ja lastaus, jos kyseessä ei ole asennustilanne.
  • Teltan tai pressun vetäminen nosturia käyttäen.
  • Lavarakenteisiin integroitujen nostolaitteiden käyttäminen asennustyöhön.
  • Tekniikan kiinnittäminen trusseihin.
  • Tekniikan erillinen asentaminen.

Mitä lainsäädäntöä rakentamiseen sovelletaan?

Rakentamiseen sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (Vna 205/2009). Lisäksi, kun kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, sovelletaan työturvallisuuslaista (2002/738) kohtia, jotka liittyvät muun muassa veronumerolliseen kuvalliseen henkilötunnisteeseen ja työntekijäluetteloon.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Janne Hokkanen, 0295 018 645, [email protected]
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, 0295 018 672, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto