Tapaturmien torjuntaa laiminlyödään työpaikoilla

Mediatiedote 11.10.2021

Suomessa sattuu tänä vuonna palkansaajille noin 110 000 työtapaturmaa. Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan lukumäärä nousee edellisvuodesta noin seitsemän prosenttia. Tämä kertoo osaltaan siitä, että usealla työpaikalla tapaturmien torjunta on laiminlyöty. Tästä syystä työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työtapaturmien ennalta ehkäisyyn keskittyvä valtakunnallinen valvontahanke, jota tehostetaan #Torjutapaturma-kampanjalla 11.–15.10.2021. (Korjattu tieto virheellisestä kampanja-ajasta. Oli aiemmin 18.–22.10.2021).

”Tavoitteena valvonnalla ja kampanjalla on, että tapaturmavaaralliset työpaikat havahtuvat huomioimaan omassa toiminnassa olevia tapaturmavaaroja sekä ymmärtävät ja hallitsevat työtapaturmien torjunnan menettelytapoja, joilla tapaturmia voidaan estää. Suurin osa sattuvista työtapaturmista voitaisiin estää tavoitteellisilla työturvallisuustoimenpiteillä”, kertoo ylitarkastaja Janne Laakkonen.

Tämän vuoden aikana hankkeen tiimoilta on tehty elokuun loppuun mennessä 690 työsuojelutarkastusta, joissa työnantajille on annettu 946 velvoitetta lainsäädännön vastaisista puutteista."Tarkastukset on suunnattu työpaikoille, joissa on sattunut aiemmin tapaturmia tai joissa katsotaan olevan kohonnut riski tapaturmien sattumiselle. Velvoitteiden määrästä voidaan päätellä, että työpaikoilla on vielä paljon tehtävää onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemisessä", ylitarkastaja Laakkonen sanoo.

Työsuojeluvalvonnan havaintoja tarkemmin tarkastellessa huomataan, että esimerkiksi työn vaarojen selvittämis- ja arviointikäytännöissä on paljon parannettavaa. Aiheeseen liittyen on annettu 150 velvoitetta. Myös koneiden ja työvälineiden työturvallisuudessa on ollut melko paljon huomauttamista, samoin kuin työntekijöiden perehdyttämisessä ja kemiallisten tekijöiden hallinnassa. 

Työsuojelutarkastuksilla on tehty myös positiivisia havaintoja. ”Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on kunnossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla työpaikoilla”, toteaa ylitarkastaja Janne Laakkonen. 

Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että työtapaturmien torjunnan tulisi olla osa normaalia työpaikan toimintaa. Jokaisesta tapaturmasta aiheutuu merkittävät inhimilliset sekä taloudelliset seuraukset. Liian usein käy niin, että asiaan herätään vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut.

Lisätiedot: 
Ylitarkastaja Janne Laakkonen, p. 0295 016 977, sähköposti: [email protected] 
Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue  

Kampanjasivu: 
Kampanja: Torju tapaturma - Työsuojelu (tyosuojelu.fi)

 

#Torjutapaturma-kampanjan kuva. Teksti: Torjuttu työtapaturma on paras työtapaturma.

päivitetty 17.10.2023 – Kampanja-aika oli kirjautunut tiedotteeseen väärin. Oikea kampanjaviikko on 11.10.–15.10.2021.