Tärinätauti valkaisee rakentajan sormet ja vie työkyvyn

Verkkouutinen 23.5.2024

Tärinätaudista johtuvia sairaustapauksia esiintyy rakennusalla eniten talonrakentamisessa. Käsitärinää rakennustyömailla aiheuttavat monet yleiset työkalut, kuten esimerkiksi piikkauskone, kulmahiomakone ja pulttipyssy. 

Tärinätauti ilmenee ajoittaisena valkosormisuutena, ja oireina voi esiintyä myös käsien puutumista ja kömpelyyttä.  Tärinätautia voidaan estää rakennustyömailla käyttämällä koneita ja laitteita käyttöohjeiden mukaan huomioiden käyttöohjeissa suositellut tauotukset. Tärkeää on huolehtia, että koneet ja laitteet ovat muutenkin käyttökunnossa.

Tärkeintä on tärinän vähentäminen. Tärinää koskevan direktiivin (44/2002/EY) perusteella annetussa tärinäasetuksessa käsitärinän alempana toimenpiderajana on 2,5 m/s2 ja raja-arvona 5 m/s2. Työnantajan on laadittava tärinäntorjuntaohjelma, jos alempi toimenpideraja ylitetään. 

Tärinälle altistuville työntekijöille on syytä suorittaa työterveyshuollossa terveystarkastuksia, alkutarkastus ja määräaikaistarkastukset altistuksen määrästä riippuen. Seurantaan suositellaan käytettäväksi oirekyselyjä.

Ylen jutussa Heikki Turunen kertoo, kuinka menetti tärinätaudin takia työkykynsä ja tappelee nyt oikeuksistaan.

Olemme koonneet tietoa tärinätaudista sekä työnantajalle että työntekijälle verkkopalveluumme. (Tyosuojelu.fi)

Tietoa tärinätaudista löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivulta. (www.ttl.fi)

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, 0295 018 672, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto