Telakoilla työskentelevillä on oltava veronumero heinäkuusta alkaen

Mediatiedote 28.6.2022

Pakollisen veronumeron käyttö laajenee rakennustyömailta telakoille. Laivanrakennustelakoilla työskentelevällä tulee olla veronumerorekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen. Lisäksi hänellä on oltava kuvallinen tunnistekortti, kun hän liikkuu telakka-alueella.

Veronumeromenettelyn tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Rakennusalalla veronumero on ollut pakollinen vuodesta 2012. 

Veronumero on hankittava ennen työn aloittamista

Työntekijän tulee olla veronumerorekisterissä ennen työnteon alkua. Veronumero on merkittävä kuvalliseen tunnistekorttiin. Tunnistekortin on oltava yhteisellä työpaikalla työskentelevällä henkilöllä näkyvillä, kun hän liikkuu työmaalla tai telakka-alueella. 

Telakka-alueella työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden, jotka eivät ole ennestään Verohallinnon asiakasrekisterissä, tulee hakea ennen työskentelyn aloittamista suomalainen henkilötunnus henkilökohtaisesti verotoimistosta. Suomalainen henkilötunnus on edellytys veronumeron antamiselle ja veronumerorekisteriin merkitsemiselle. Työntekijä tai työnantaja voi merkitä veronumerorekisteriin laivanrakennusalan työntekijänä OmaVerossa tai pyytää merkintää soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 070.

Veronumerorekisterin avulla valvotaan rakennusalalla ja telakka-alueella toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuutta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyviä velvollisuuksia.

Muutos tehostaa valvontaa 

Työsuojeluviranomainen valvoo työpaikkatarkastuksilla, että telakoilla työskentelevät käyttävät kuvallista tunnistekorttia ja että pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja pitää telakka-alueella työskentelevistä ajantasaista luetteloa. 

Veronumeron käytön laajeneminen telakoille edistää työsuojeluviranomaisten toimintaedellytyksiä erityisesti ulkomaalais- ja tilaajavastuuvalvonnassa. Se parantaa viranomaisen mahdollisuuksia selvittää todellisia sopimusketjuja, yritysten välisiä sopimussuhteita ja ulkomaalaisten työntekijöiden työnantajia telakoilla. 

Veronumerosta lisätietoa verkossa

Työsuojeluviranomaisten ja Verohallinnon järjestämän verkkoseminaarin tallenne: Veronumeroinfo telakka-alalle, 8.6.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta. Valtioneuvosto.fi 

Henkilötunniste ja veronumero. Tyosuojelu.fi 

Veronumero - vero.fi

Rakennustyömaalle tai telakalle - työntekijän toimintaohjeet - vero.fi


Lisätietoa:

Lakimies Anu Ikonen, 0295 018 143, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Ylitarkastaja Tommi Lehtinen, 0295 130 162, [email protected]
Asiakkuusyksikkö, Verohallinto