Teollisuuden nostotöissä vakavia työtapaturmia

Mediatiedote 9.9.2022

Teollisuuden nostotöissä on kuluvana vuonna sattunut tavanomaista useampia vakavia työtapaturmia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen työpaikoissa. ”Tapaturmissa on ollut yleensä kyse nostossa käytetyn nostoapuvälineen irtoamisesta tai rikkoutumisesta kesken noston. Nostotöissä sattuneissa työtapaturmissa vahingoittuu yleensä työntekijän kädet tai jalat, jotka jäävät putoavan kappaleen alle”, kertoo ylitarkastaja Piia Koskinen. Koskinen tarkentaa, että vaikka lukumäärällisesti tapaturmia on sattunut alle kymmenen, niin vakavien työtapaturmien ollessa kyseessä määrä on huolestuttava ja kasvussa.

”Työnantajan on huolehdittava, että nostotyöt on suunniteltu etukäteen, nostotöissä käytetään kuhunkin nostoon sopivaa ja turvallista nostoapuvälinettä, ja että työntekijät perehdytetään turvallisiin työskentelytapoihin myös nostoja tehtäessä”, ylitarkastaja Koskinen muistuttaa.

”Nostoapuvälineen valinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi nostettavan kappaleen koko, paino, painopiste ja materiaali. Nostoapuvälineiden kuntoa ja turvallisuutta on muistettava seurata huomioiden valmistajan ohjeet. Vaurioitunutta nostoapuvälinettä ei saa käyttää ja se pitää poistaa käytöstä”, painottaa ylitarkastaja Koskinen.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on viipymättä ilmoitettava vakavasta työtapaturmasta poliisille ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työsuojeluviranomainen tutkii kaikki tietoonsa tulleet vakavat työtapaturmat kiireellisesti. Tutkimuksessa selvitetään tapahtumien kulku ja työtapaturmaan johtaneet syyt sekä tekijät, joiden avulla voidaan estää samankaltaiset tapaturmat.

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista vakavien työtapaturmien suhteen Tyosuojelu.fi -verkkopalvelussa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Piia Koskinen, 0295 018 450, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue