Murupolku - Usein kysytty kysymys

Tilaamme sopimuspuolelta puhelimitse pieniä töitä säännöllisesti. Tilauksista ei tehdä kirjallisia sopimuksia. Yksittäisten tilausten arvot jäävät alle 9 000 euron raja-arvon. Pitääkö meidän hankkia tilaajavastuuselvitykset?

Tilaajavastuu

Tilaajalla on selvitysvelvollisuus myös suullisesti tehdyistä sopimuksista. Jos osapuolet tekevät useita peräkkäisiä sopimuksia lyhyin keskeytyksin, lasketaan sopimusten arvot yhteen raja-arvon ylittymistä arvioitaessa. Tilaajalla on selvitysvelvollisuus, jos peräkkäisten sopimusten yhteenlaskettu arvo on vähintään 9 000 euroa (alv 0 %).

17.10.2023