Toimitusjohtaja tuomittiin useista rikoksista ehdolliseen vankeuteen – yhtenä rikoksena asbestityöhön liittyvä työturvallisuusrikos

Mediatiedote 23.12.2021

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi hämeenlinnalaisen yhtiön toimitusjohtajan useista rikoksista kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Yhtenä rikoksena oli työturvallisuusrikos, joka liittyi lukuisiin asbestipurkutyössä tehtyihin laiminlyönteihin. Lisäksi yhtiö tuomittiin maksamaan työturvallisuusrikoksen johdosta 5 000 euron yhteisösakko ja menettämään rikoshyötynä valtiolle 31 513,40 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 22.12.2021.

Syytteen mukaan yhtiö oli toiminut päätoteuttajana rakennustyömaalla, jossa tehtiin rakennuksen saneeraus- ja purkutyötä ja jossa työntekijät olivat altistuneet tai olivat olleet vaarassa altistua asbestipölylle. Yhtiö oli päätoteuttajana laiminlyönyt asbestikartoituksen tekemisen ja siten laiminlyönyt huolehtia työympäristön turvallisuudesta työmaalla.

Työnantajana yhtiö oli teettänyt asbestipurkutyötä tavallisena purkutyönä työntekijöillä, joilta puuttui tarvittavat pätevyydet ja rekisterimerkinnät. Yhtiö oli myös laiminlyönyt kirjallisen turvallisuussuunnitelman laatimisen ja asbestipurkuluvan tekemisen, vaadittavien suojavälineiden antamisen työntekijöille, purku- ja varastointialueen rajaamisen ja osoittamisen suojamerkein, asbestijätteen asianmukaisen käsittelyn, asbestista puhdistautumisen säännöksissä edelletyillä tavoilla, asbestipurkutyössä edellytetyn osastointimenetelmän sekä työntekijöiden perehdyttämisen, opastuksen ja ohjeistuksen asbestipurkutyöhön. 

Syyttäjä vaati yhtiötä menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 31 400 euroa, mitkä olisivat olleet asbestityönä tehdyn kattolevyjen purkamisen kustannukset osastointimenetelmää käyttäen ja 700 euroa hankkimatta jätetyn asbestipurkuluvan osalta sekä yhteisösakkoa 5 000 euroa. 

Vastaaja myönsi menetelleensä syytteessä mainituin tavoin ja syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen, mutta myönsi rikoshyötyvaatimuksen ja yhteisösakkovaatimuksen kummankin erikseen vain 2 000 euron osalta. Käräjäoikeus katsoi syytteen toteennäytetyksi tunnustamisen ja kirjallisten todisteiden perusteella. Käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 5 000 euron yhteisösakon ja katsoi menetettävän rikoshyödyn määräksi 31 513,40 euroa. Yhtiön toimitusjohtajalle tuomittiin väärennyksestä, kavalluksesta, kotirauhan rikkomisesta, vahingonteoista, ympäristön turmelemisesta sekä työturvallisuusrikoksesta kuusi kuukautta ehdollista vankeutta. 

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista

Työsuojelun lakimies Reeta Holmi muistuttaa asbestin vaarallisuudesta. Työturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisellä vaarannetaan kaikkien asbestikuiduille altistuvien henkilöiden terveyttä. Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen mukana saattavat kulkeutua keuhkoihin ja kerääntyä sinne. 

Asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa muun muassa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin sairauksia.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 22.12.2021, asianumero R 21/1320.

Lisätiedot:
Lakimies Reeta Holmi, 050 380 7369, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto