Toistuvat työturvallisuusmääräysten laiminlyönnit toivat rakennusalan yritykselle ja toimitusjohtajalle sakkorangaistukset

Mediatiedote 18.11.2022

Pohjoissuomalaisen rakennusliikkeen toimitusjohtaja, joka vastasi myös työnjohdosta ja valvonnasta, tuomittiin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Rakennusliike tuomittiin yhteisösakkoon.

Tapauksessa oli kyse siitä, että rakennusliikkeen työmaille sijoittuvilla työsuojelutarkastuksilla havaittiin toistuvasti puutteita erityisesti putoamissuojaukseen ja kulkuteihin liittyen. Yhdellä työmaalla työsuojeluviranomainen määräsi käyttökiellon, koska tarkastajan työsuojelutarkastuksella antamaa kehotusta ei ollut noudatettu. Käräjäoikeus katsoi, että samankaltaiset puutteet useilla eri työmailla osoittivat, ettei työturvallisuuden valvonta rakennusliikkeessä ollut riittävää. Lisäksi yhdellä työmaalla oli puutteita asbestipurkutyötä koskevien säännösten noudattamisessa asbestipurkutyöluvan ja työtapojen osalta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että vakavia työtapaturmia rakennustyömailla sattuu erityisesti putoamissuojauksiin ja kulkuteihin liittyvien laiminlyöntien yhteydessä. Lisäksi työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on tehtävä asbestipurkutyöstä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus vähintään seitsemän päivää ennen töiden aloittamista. 

Asbestipurkutyötä koskeviin säännöksiin voi tutustua verkkosivullamme.
Oulun käräjäoikeuden tuomio 16.11.2022, R 22/1810. Tuomio ei ole lainvoimainen.