Torninostureiden kuljettajat aktiivisia turvallisuutensa puolesta

Mediatiedote 22.4.2022

”Torninostureiden kuljettajat ovat ottaneet meihin yhteyttä rakennustyömailta. He ovat kertoneet ohjaamiensa torninostureiden työturvattomuudesta”, kertoo työsuojelutarkastaja Markku Oravainen. Viimeisen parin vuoden aikana työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet noin 70 torninosturia. Tarkastuksia on tehty yhteensä 108 ja huomautettavaa on ollut yli 200 asiassa.

”Tarkastuksilla suurimmat puutteet olemme havainneet putoamissuojauksissa ja kulkuteissä. Kuljettaja joutuu kulkemaan monta kertaa päivässä ylös ohjaamoon kelillä kuin kelillä ja korkeutta voi olla 90 metriä. Nosturissa työntekijä voi joutua vaaraan pudota esimerkiksi tehdessään huoltotoimenpiteitä ylhäällä torninosturin takasillalla tai huoltotasoilla”, toteaa Markku Oravainen.

Asiakasyhteydenottojen lisäksi työsuojeluviranomaiset pyrkivät hoitamaan torninosturin työturvallisuuden kuntoon omalla riskiperusteisesti suunnatulla valvonnalla. ”Torninostureiden kaikkinaisen turvallisuuden laittaminen kuntoon ei välttämättä ole simppeli halkipoikkipinoon -toimenpide, sillä torninostureiden turvallisuuden tarkastamisesta vastaa säädösten mukaan eri tahot ja tarkastustyyppejä on useita”, tarkentaa Markku Oravainen.

Turvallisuuteen liittyvät haasteet alkavat viikkotarkastuksista, sillä kuljettajille ei aina anneta riittävästi aikaa huolehtia osaltaan torninosturin turvallisuudesta. ”Haasteita on lisännyt se, että torninosturien käyttötarkastuksia on ulkoistettu yrityksille, joiden tarkastusten laadussa on ajoittain toivomisen varaa.”

Torninosturi on lisäksi tarkastettava ulkopuolisten asiantuntijayhteisöjen toimesta määräajoin. ”Me puolestamme tarkastamme, että määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan, ja asiantuntijayhteisön havaitsemat puutteet ovat määrä-ajassa korjattu. Niissä on kyllä havaittu aika lailla puutteita”, työsuojelutarkastaja Markku Oravainen sanoo.

Työsuojeluviranomaiset alkavat tänä keväänä tarkastaa rakennustyömaiden lisäksi myös teollisuuden ja varastojen torninostureita. 

Lisätiedot:
Tarkastaja Markku Oravainen, p. 0295 017 605, sähköposti: [email protected]
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue