Tukemattomien nojatikkaiden käyttö kulkureittinä ja putoamissuojauksen laiminlyönti toivat työnantajan edustajille tuomiot työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 18.2.2021

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi merikonttien korjaamiseen ja huoltamiseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoon. Kumpikin heistä työskenteli yrityksessä myös työnjohtajana. Lisäksi yritys tuomittiin maksamaan 2000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.2.2021.

Tuomio liittyy 1.6.2018 Helsingissä satama-alueella tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä loukkaantui pudottuaan tukemattomilta nojatikkailta, joita pitkin kuljettiin noin 2 metrin korkeudessa pukkien päällä oleviin, korjattaviin kontteihin. Syyte koski myös sitä, että työnjohtajat olivat sallineet sen, että työntekijät työskentelivät pukkien päällä olevissa konteissa, vaikka konttien avoimissa päädyissä ei ollut putoamissuojausta.

Vastaajat kertoivat, että vastaavia tikkaita käytettiin muissa yhtiössä missä he olivat aiemmin työskennelleet, ja kilpailijat käyttivät niitä edelleen. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kertoivat sopineensa, että toimitusjohtaja vastaa työturvallisuusasioista. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että molemmat olivat toimineet työnantajan edustajina työntekijöihin nähden. Käräjäoikeus katsoi, että kun huomioidaan organisaation hyvin pieni koko, toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan keskenään sopimalla vastuunjaolla ei ollut merkitystä rikosoikeudellisen vastuun arvioinnissa. Käräjäoikeuden mukaan molemmat olivat olleet päivittäin läsnä työpaikalla ja he olisivat voineet tehdä havaintoja tikkaiden käytöstä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asianosaisten eriävillä kertomuksilla menettelytapojen turvallisuudesta ollut asian arvioinnin kannalta merkitystä, vaan olennaista oli se, että voidaanko menettelytapojen objektiivisesti arvioiden katsoa olevan turvallisia. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajat olivat laiminlyöneet putoamismahdollisuuden tikkailta ja pukkien päällä olevista konteista ja siten syyllistyneet työturvallisuusrikokseen. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka työtehtäviä olisi tehty ainoastaan kontin umpinaisessa päädyssä, kontissa työskentely sekä sinne ja sieltä pois liikkuminen on edellyttänyt liikkumista myös kontin avonaisessa päädyssä, joten putoamisen mahdollisuus oli joka tapauksessa ollut käsillä. Sillä, että mahdollisesti vain kontin toista ovea oli pidetty auki, ei kontin ovien koko ja pukkien korkeus huomioon ottaen ollut asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Vastaajien katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen myös siltä osin, että tikkaiden kaatumista ja jalkojen luisumusta ei ollut estetty tehokkaalla tavalla. Käräjäoikeus katsoi, etteivät tikkaiden alaosassa olevat muovitassut olleet tehokas toimenpide, jolla tikkaiden kaatuminen ja jalkojen luisuminen voitaisiin estää.

Työsuojelun lakimies Reeta Holmi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työturvallisuussäännösten mukaan työnantajan on huolehdittava kulkuteiden ja työskentelytasojen turvallisuudesta. Tikkaiden käytöstä on annettu tarkempia määräyksiä, koska niiden käyttö aiheuttaa paljon työtapaturmia. Siirrettävien tikkaiden kaatuminen ja jalkojen luisuminen on estettävä kiinnittämällä tikkaiden ylä- tai alaosa, käyttämällä luisumisen estäviä laitteita tai muilla yhtä tehokkailla toimenpiteillä.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 12.2.2021, asianro R 20/3150.

Lisätiedot:
Lakimies Reeta Holmi, puh. 050 380 7369, [email protected] Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.