Tukeva-säätiölle ja sen esimiehille tuomio työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 23.12.2021

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tänään 23.12. tuominnut Tukeva-säätiön toimitusjohtajan ja yksikön päällikön työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen ja säätiön yhteisösakkoon. Säätiön johto oli laiminlyönyt huolehtia säätiön esimiesten työsuojelutehtävien järjestämisestä, minkä seurauksena säätiön työpajatoimintaan osallistuvien työvalmennettavien turvallisuudesta ei ollut huolehdittu heidän käyttäessään vaarallisia puuntyöstökoneita. 

Tukeva-säätiö on Pohjois-Savossa toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää muun muassa työvalmennusta vajaakuntoisille ja työelämästä syrjäytyneille.

Tukeva-säätiön Siilinjärven yksikön puuverstaalla sattui marraskuussa 2018 tapaturma, kun työkokeilussa ollut mies oli ohentanut puurimaa oikohöylällä, jolloin hänen oikean käden peukalon kärki oli leikkautunut oikohöylän terään. Tapaturma oli mahdollista sattua, koska oikohöylästä puuttui siihen kuuluva teränsuojus. Työpajan esimiehet eivät olleet huomanneet suojuksen puuttumista, koska säätiössä ei ollut järjestetty koneiden toimintakunnolle säännöllistä seurantaa. 

Tapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle ei ollut myöskään annettu riittävää opastusta puuntyöstökoneiden turvalliseen käyttöön. Opastus oli jäänyt antamatta, koska säätiössä ei ollut sellaista työnopastusjärjestelmää, jonka avulla olisi voitu varmistua siitä, että kaikki valmennettavat saavat riittävän opastuksen. 

Työpajan koneissa ei ollut myöskään koneiden valmistajan käyttöohjeita, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon työntekijöille annettavassa koneiden käytön opastuksessa ja koneiden turvallisen toimintakunnon valvonnassa.

Puuverstaalla tapahtuneet työturvallisuuslaiminlyönnit olivat seurausta siitä, että Tukeva-säätiön johto ei ollut järjestänyt työsuojeluvelvollisuuksien toteuttamiselle riittäviä organisatorisia edellytyksiä: säätiössä ei ollut riittävän tarkasti määritelty esimiesten työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä eikä huolehdittu esimiesten riittävästä työsuojelullisesta pätevyydestä ja työsuojelutehtäviin perehdyttämisestä. Työsuojelutoiminnan organisointi oli puutteellista myös siksi, että työnjohtajilla ei ollut ollut käytännössä mahdollisuutta riittävästi valvoa kaikkia työntekijöitä. 

Työsuojelun edellytysten laiminlyöntiä osoitti myös se, että työpaikalle ei ollut järjestetty edellä mainittuja työntekijöiden opastamisen ja koneiden toimintakunnon seurantajärjestelmiä. Keskijohtoon ja ylimpään johtoon kuuluneet esimiehet eivät olleet myöskään valvoneet, että työnjohtajina toimineet esimiehet hoitavat heille kuuluvat työsuojelutehtävät.

Työpajan työntekijöiden opastus ja työnteon valvonta olivat kuuluneet heidän lähiesimiestensä tehtäviin. Työnjohtotason esimiehet eivät kuitenkaan joutuneet syytteeseen, koska organisaation ylemmät esimiehet olivat laiminlyöneet huolehtia edellä kerrotulla tavalla siitä, että työnjohtajilla on edellytykset huolehtia heille kuuluvista työsuojeluvelvollisuuksista.   

Käräjäoikeus tuomitsi tapahtuma-aikaan säätiön toimitusjohtajana toimineelle ja säätiön Siilinjärven yksikön päällikölle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta molemmille 25 päiväsakkoa ja rikosuhrimaksun, joista entiselle toimitusjohtajalle tulee maksettavaa 1005 euroa ja yksikön päällikölle 855 euroa. 

Oikeus tuomitsi myös työnantajan eli Tukeva-säätiön sen toiminnassa tapahtuneesta työturvallisuusrikoksesta 5000 euron yhteisösakkoon ja rikosuhrimaksun 800 euroa. Lisäksi oikeus määräsi säätiön ja tuomitut esimiehet maksamaan yhteisvastuullisesti tapaturmaan joutuneelle työkokeilijalle vahingonkorvausta ja oikeudenkäyntikuja yhteensä yli 12 900 euroa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 20/2551

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, 029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka