Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvia sairauspoissaoloja vähennetään työsuojeluvalvonnalla

Mediatiedote 28.4.2023

Työsuojeluviranomaisten tavoitteena on vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja suuntaamalla valvontaa fyysisen kuormituksen hallintaan. ”Olemme valvoneet tehostetusti niiden toimialojen työpaikkoja, joissa tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia ongelmia esiintyy merkittävästi. Tavoitteenamme on lisätä työpaikkojen tietoisuutta, jotta ne osaisivat itse tunnistaa sekä poistaa tai vähentää haitallista kuormitusta”, kertoo ylitarkastaja Jukka Polari Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat merkittävimpiä sairauksia väestön työkyvyn kannalta Suomessa. Työterveyslaitoksen mukaan vähintään kymmenen arkipäivää kestäneistä eli Kelan korvaamista sairauspoissaolojaksoista 27 prosenttia alkoi tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella vuonna 2019.

Työsuojeluviranomaiset ovat kohdentaneet tarkastuksia tukku- ja vähittäiskaupan työpaikoille, teollisuuteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. ”Tarkastuksilla kävimme läpi pääasiassa käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja, näyttöpäätetyötä, toistotyötä sekä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia”, ylitarkastaja Jukka Polari tarkentaa.

Eniten velvoitteita työnantajalle on annettu työn vaarojen selvityksen sekä työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen puutteista, työpisteen ergonomiasta, käsin tehtävistä nostoista ja lämpöolosuhteista.

 ”On ollut ilo havaita, että monet työpaikat ovat itse saaneet fyysisen kuormituksen melko hyvin hallintaan. Työntekijät kertovat, että vaikka työ on fyysistä, he eivät enää koe sen olevan fyysisesti ylikuormittavaa, koska työpaikalla on apuvälineitä ja ergonomiaan on kiinnitetty huomiota”, sanoo ylitarkastaja Jukka Polari.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jukka Polari, 0295 018 172, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue