Murupolku - Usein kysytty kysymys

Tuleeko asbestin laatu selvittää aina ennen purkutöitä, vaikka se ei onnistuisi ilman merkittävää haittaa, vai voidaanko asbestikartoituksessa todeta, ettei asiaa voida selvittää ja purkutyö tulee tehdä asbestipurkutyönä?

Asbesti

Niiden rakenteiden osalta, joiden asbestipitoisuutta ei kartoituksessa ole voitu selvittää, selvitys tehdään näytteenotolla tai asiakirjojen perusteella ennen purkutyön aloittamista. Kartoitukseen merkitään tiedot kartoituksen ulkopuolelle jääneistä rakenteista. Jos rakenteiden asbestipitoisuudet eivät näy näytteenotossa tai asiasta ei ole voitu varmistua muulla luotettavalla tavalla ennen purkutyötä, on kyseiset rakenteet purettava asbestipurkutyönä osastointimenetelmää käyttäen.

7.3.2024