Turvalaitteen ohittaminen johti loukkaantumiseen: Metalliyritykselle yhteisösakko ja tuotantopäällikölle päiväsakkoja

Mediatiedote 24.9.2020


Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 9.7.2020 tuominnut eteläpohjalaisen metallituotteita valmistavan yrityksen 8 500 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiön tuotantopäällikön 20 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Tuomio on lainvoimainen.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa yrityksen työntekijälle huhtikuussa 2018 tapahtunutta työtapaturmaa, jossa työntekijä sai vammoja työstäessään kulmalistaa särmäyspuristimella. Asiassa on ollut riidatonta, että kyseessä olevan särmäyspuristimen valosähköinen turvalaite oli tapahtumahetkellä ohitettu.  

Yrityksen tuotantopäällikkö on myöntänyt syyllistyneensä työturvallisuusrikokseen siten, ettei laiminlyönti ollut tahallinen. Yritys on kiistänyt rangaistusvaatimuksen kokonaan.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ole jatkuvasti seurannut työoloja eikä ole myöskään kiinnittänyt huomiota työpaikalla olleisiin epäkohtiin eikä ole ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Käräjäoikeus katsoi, että tuotantopäällikkö on voinut vaikuttaa kyseessä olevan työkoneen turvallisuuteen niin, että työntekijöiden pääsy koneen vaara-alueelle estetään koneen suojuksella tai muulla sopivalla tavalla. Tuotantopäälliköllä on myös katsottu olevan työnantajan vastuu käyttö- ja työohjeista sekä riskien arvioinnista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää turvallisen tekniikan periaatetta, jonka mukaan teknisin ratkaisuin tulee huolehtia, ettei työntekijän ulottumisalueella ole vaarallisia kohteita. Myös turvalaitteiden virheetön toiminta tulee varmistaa.

Yhteisösakon tuomitsemisen osalta käräjäoikeus totesi lisäksi, että tuotantopäällikön toiminnan ohella yrityksessä ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varoivaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/542

Lisätietoja: Lakimies Lassi Anttila, puh. 0295 018 189, [email protected]
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue