Tuulivoimalan huoltohissit, betonipumppuautot ja hyllystöhissit on määräaikaistarkastettava vuoden 2021 aikana

Mediatiedote 19.10.2021

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään työpaikoilla, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä. Työsuojelutarkastuksilla varmistetaan, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty asianmukaiset määräaikaistarkastukset. Tuoreiden valvontahavaintojen mukaan työvälineistä 20 prosenttia on ollut tarkastamatta. Työnantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta.

Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että työvälineiden määräaikasitarkastukset koskevat nyt myös uusia laiteryhmiä. Tarkastukset tekee joko asiantuntijatarkastaja tai asiantuntijayhteisö. Asiantuntijatarkastajalla tarkoitetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifioimaa tarkastajaa ja asiantuntijayhteisöllä tarkoitetaan Finnish Accreditation Service:n (FINAS) akkreditoimaa yritystä.

Määräaikaistarkastukset pitää tehdä tuulivoimaloiden huoltohisseille, betonipumppuautoille ja hyllystöhisseille.  Kyseisille laitteille pitää tehdä asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta käyttöönottotarkastus sekä määräaikaistarkastukset vuosittain. Siirtymäsäännöksen mukaan ensimmäiset käyttöönottotarkastukset tai määräaikaistarkastukset pitää tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä. Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelutarkastuksilla, että määräaikaistarkastukset on tehty.

Määräaikaistarkastuksista vastaa se työantaja, jonka töissä työvälinettä käytetään. Työvälineessä tulee olla merkintä suoritetusta tarkastuksesta ja työvälineen käyttöpaikalla tulee olla saatavana viimeisin tarkastuspöytäkirja tai sen kopio. Kaikki tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä koko työvälineen käyttöiän ajan ja ne tulisi myös omistajanvaihdoksen yhteydessä luovuttaa uudelle omistajalle.

Määräaikaistarkastettavia työvälineitä ovat ajoneuvonosturi, autonostin (yli 0,5 m), henkilönostin, asennusta vaativa henkilönostin, kuormausnosturi, kuormausnosturi (yli 25 tnm), nosturit (yli 500 kg), henkilönostoon tarkoitettu rakennushissi, torninosturi, aluksen nostolaite, betonipumppuauto, hyllystöhissi ja tuulivoimalan huoltohissi.  

Lainsäädäntö: Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403#L1

Aiheesta lisää: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/koneet-ja-tyovalineet

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Piia Koskinen, [email protected] p. 0295 018 679
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto​​​​​Kaksi työntekijää liikkuu suuressa varastohallissa hyllykköhissillä.