Työelämä on aivojen koetinkivi – näin pidät järjen terävänä 

Maria Store-Moilanen 9.10.2023 / päivitetty 9.10.2023 14:26

Nykypäivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja digitalisaation myötä aivojamme haastetaan enemmän kuin koskaan ennen. Työtehtävät ovat monimutkaistuneet, ja työympäristöt ovat muuttuneet dynaamisemmiksi. Tämä vaatii meiltä uudenlaisia taitoja ja kykyjä. Toisaalta näiden kykyjen ymmärtäminen ja niiden kunnioittaminen ovat avain työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen. Mutta mitä nämä taidot ja kyvyt oikeastaan ovat? 

Katso alla olevaa listaa. Lukiessasi voit pohtia mitä näistä asioista edellytetään omassa työssäsi. 

 • Keskittymiskykyä  
  Keskityt pitkään ja toistuvasti tietyn tehtävän tai tietolähteen parissa. 
 • Tiedonkäsittelyä  
  Käsittelet, yrität ymmärtää, analysoit ja sovellat tietoa. 
 • Loogista ajattelua  
  Järjestelet ja yhdistelet tietoa ja teet johtopäätöksiä. 
 • Ongelmanratkaisua  
  Ratkaiset ongelmia ja koitat löytää uusia ratkaisuja. 
 • Muistia  
  Pidät mielessä asioita ja yksityiskohtia, teet asioita paljon muistin varassa. 
 • Joustavuutta  
  Sopeudut muuttuviin tilanteisiin ja tehtäviin. 
 • Kriittistä ajattelua  
  Arvioit ja kyseenalaistat tietoa, teet kriittisiä huomioita. 
 • Kommunikaatiota  
  Kommunikoit tietoja ja ajatuksia eteenpäin selkeästi ja tehokkaasti. 
 • Luovuutta  
  Luot uusia ideoita ja ratkaisuja. 
 • Oppimiskykyä  
  Omaksut uusia asioita ja sovellat niitä käytäntöön. 

Listasin tähän nykyajan työelämän edellyttämiä taitoja ja ominaisuuksia. Näistä jokaiseen asiaan tarvitaan aivojamme. Aivotyön ja tiedonkäsittelyn vaatimukset voivat vaihdella riippuen tehtävästä ja työpaikasta, mutta varmasti selvää on, että nykyään ei löydy työtä, joka ei sisältäisi ainakin jotakin näistä listan asioista. 

Ihmisen kyky esimerkiksi havainnoida, jakaa ja kohdentaa tarkkaavaisuutta, muistaa asioita ja oppia uutta on kuitenkin monin tavoin rajallinen. Ihmisen fyysisiä rajoituksia osataan tunnistaa työelämässä jo kohtuullisen hyvin. Kognitiivisten rajojen tunnistaminen haastaa kuitenkin edelleen. 

Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa ihmisen kognitiivisten prosessien ja niihin liittyvien rajoitteiden huomioimista työn suunnittelussa ja järjestelyssä. Kognitiivisen ergonomian avulla työn vaatimuksia pyritään sopeuttamaan vastaamaan inhimillisen tiedonkäsittelyn ominaisuuksia. Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on siis suunnitella työympäristö ja työtehtävät siten, että työ on sujuvaa, turvallista ja vähemmän kuormittavaa. 

Miten edistää kognitiivista ergonomiaa?

Miten sitten työpaikalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että työn edellytykset tukisivat aivotyötä? Tässä muutama asia, joista voitte työpaikallanne lähteä liikkeelle! 

Arvioi nykytila  

Oman organisaation kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä asioita ja niiden tilaa kannattaa ensin arvioida. Kognitiivisen ergonomian arviointi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja kehittämään niitä koskevia ratkaisuja. Nykytilan arviointi kannattaakin tehdä mahdollisimman rehellisesti, jotta pääsette kiinni mahdollisiin kehittämistarpeisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Apuna arvioinnissa voi käyttää esimerkiksi kognitiivisen ergonomian tarkastuslistaa

Paranna nykytilaa sopivilla toimenpiteillä 

Itse toimenpiteet voivat olla esimerkiksi työssä tarvittavien tietojen järjestämisen ja käsittelyn parantamista, digitaalisten häiriöiden rajoittamista, taukojen lisäämistä työpäivään tai työympäristössä tapahtuvan metelin ja häiriöiden vähentämistä. 

Tehokkaimmat kognitiivista ergonomiaa parantavat keinot ovat useimmiten niitä, jotka on sovittu yhdessä koko työyhteisön kanssa. Silloin niiden noudattamiseen ovat lähtökohtaisesti sitoutuneet kaikki. 

Opasta ja ohjaa työntekijöitä 

Työpaikan kognitiivisen ergonomian parantamisessa kannattaa huolehtia myös työntekijöille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Useinhan me työntekijät myös itse sorrumme työskentelytapoihin, jotka eivät anna aivoillemme parhaita mahdollisia edellytyksiä työskennellä; kuuntelemme toisella korvalla palaveria ja kirjoitamme samalla asiakkaalle sähköpostia tai vilkuilemme puhelimen näytölle ilmestyviä herätteitä työstäessämme blogikirjoitusta. Aivomme tykkäävät lähteä juoksemaan uuden asian perässä, kuin metsästyskoira pupun perässä. 

Kognitiivisen ergonomian koulutus auttaa työntekijöitä ymmärtämään kognitiivisen ergonomian periaatteet ja niiden merkityksen aivojen terveydelle. Ja toivottavasti huomioimaan nämä myös omissa työntekemisen tavoissa. 

Kognitiivinen ergonomia on tärkeä osa työhyvinvointia ja työsuorituksen optimointia. Parhaimmillaan työntekijöiden kognitiivisten tarpeiden huomioiminen auttaa vähentämään työn kuormittavuutta ja parantamaan työtehokkuutta. Tästä hyötyvät niin työnantajat kuin työntekijät. 

  

Maria Store-Moilanen

Maria Store-Moilanen

Ylitarkastaja