Murupolku - Usein kysytty kysymys

Työkaveriani kiusataan töissä. Mitä minun pitäisi tehdä?

Epäasiallinen kohtelu

Jos havaitset, että työkaveriasi kohdellaan epäasiallisesti, kysy, voitko olla avuksi. Älä toimi työkaverisi puolesta, vaan yritä rohkaista häntä toimimaan tilanteessa itse. Tuo esille, ettei epäasiallista kohtelua tule hyväksyä. Toimi epäasiallisesti kohdellun tukena ja ole mukana asioiden selvittelyssä.

Voitte yhdessä pyytää häiritsijää lopettamaan tai muuttamaan menettelyään. Jos häirintä jatkuu, rohkaise työtoveriasi ilmoittamaan asiasta esimiehelle. Selvitä, onko työpaikallasi toimintamalli siihen, miten tulee toimia, jos kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tutustukaa yhdessä toimintamalliin. Kannusta työtoveriasi toimimaan työpaikan ohjeiden mukaisesti.

Jos työtoverisi ei pysty puolustamaan itseään tai uskalla ottaa asia puheeksi, voit tarvittaessa ilmoittaa havaitsemastasi kohtelusta esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työturvallisuuslain mukaan jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa olevista puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa terveysvaaraa.  Jos itse olet mukana tilanteessa, jossa työtoveriasi kohdellaan epäasiallisesti, voit ilmaista epäasiallisesti käyttäytyvälle pitäväsi hänen käyttäytymistään epäasiallisena.
17.10.2023