Työnantaja ei maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa ja toimitti lomautusilmoituksen sairauslomalla – tuomio työsyrjinnästä

Mediatiedote 6.3.2023

Kymenlaakson käräjäoikeus on 3.3.2023 antamassaan ratkaisussa tuominnut muun muassa kirpputoritoimintaa harjoittaneen yrittäjän työsyrjinnästä terveydentilan perusteella 40 päiväsakon sakkorangaistukseen, sekä maksamaan työntekijälle korvausta työsyrjinnän aiheuttamasta kärsimyksestä.  

Yrittäjä oli palkannut kirpputorimyymäläänsä määräaikaiseen työsuhteeseen työntekijän ja kirjannut tämän työsopimukseen poikkeuksellisen ehdon, jonka mukaan sairausajan palkkaa maksetaan vain työtapaturman johdosta. Työntekijän sairastuttua ja jäätyä sairauslomalle, ei palkkaa tosiasiassa myöskään ollut maksettu, vaikka työntekijä oli toimittanut työnantajalle asianmukaisen selvityksen työkyvyttömyydestään. Lisäksi yrittäjä oli työntekijän sairausloman aikana toimittanut tälle lomautusilmoituksen. Lomautus oli työnantajan näkemyksen mukaan myöhemmin peruutettu repimällä lomautusilmoitus. Työnantajan mukaan hän oli saanut TE-toimistolta virheellisen ohjeistuksen, jonka mukaan työntekijä olisi voitu lomauttaa. Lomautuspäätöstä oli edelleen perusteltu palkkatukien maksatuksen viivästyksellä ja maksukyvyn heikkenemisellä.

Käräjäoikeuden arvion mukaan työntekijä on asetettu tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla epäedulliseen asemaan jättämällä yleissitovan työehtosopimuksen määräykseen perustuva sairausajan palkka maksamatta, sekä lomauttamalla, ja näillä on ollut syy-yhteys syrjintäperusteeseen, eli työntekijän terveydentilaan. Lomautuksen väitetyllä myöhemmällä peruuttamisella ei ole ollut merkitystä työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön täyttymisen kannalta.

Työnantajalla ei ollut työsopimuslain 5:2 §:n edellyttämiä perusteita lomauttaa työntekijää. Työn vähentymiseen ei ollut edes vedottu ja määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän saa työsopimuslain mukaan lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Käräjäoikeus on todennut, että vastaajan tulee yrittäjänä edellyttää tuntevan työoikeuden perusperiaatteet liittyen siihen, missä tilanteessa henkilö voidaan lomauttaa ja millaiset ehdot ovat sallittuja työsopimuksessa. Käräjäoikeuden arvion mukaan asiassa ei ollut esitetty tunnusmerkistössä mainittua painavaa ja hyväksyttävää syytä asianomistajan epäedulliseen asemaan asettamiselle, eikä asiassa ole jäänyt järkevää epäilystä vastaajan syyllisyydestä.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 22/1382.

Lisätiedot:
Lakimies Annika Häggman, puh. 0295016659, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto