Työnantaja ilmoitti työtapaturmasta viranomaisille vasta kuukausien kuluttua – sakkoja toimitusjohtajalle

Mediatiedote 6.3.2020

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi yrityksen toimitusjohtajan 10 päiväsakon rangaistukseen työsuojelurikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 28.2.2020.

Tapauksessa oli kyse työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työtapaturma poliisille ja aluehallintovirastolle. Käräjäoikeus arvioi, oliko sattunut työtapaturma sellainen, josta pitää tehdä ilmoitus. Lisäksi oikeus arvioi, tekikö työnantaja ilmoituksen lain edellyttämällä tavalla viipymättä.   

Käräjäoikeus totesi, että rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikoslainsäädäntö on riittävän täsmällistä. On kuitenkin ilmeistä, ettei lain säätäminen täysin tyhjentävästi yleensä ole mahdollista. Asiassa on siten annettava merkitystä lain tarkoituksen mukaiselle soveltamiselle.

Työsuojelun valvontalain (44/2006) 46 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa viipymättä poliisille ja aluehallintovirastolle työtapaturmasta, joka on aiheuttanut kuoleman tai vaikean vamman. Pykälän säätämiseen johtaneissa esitöissä todetaan, että vaikealaatuisina on yleensä pidettävä vammoja, jotka suurella todennäköisyydellä jäävät pysyviksi ja vaikeuttavat normaaleja toimintoja. Käräjäoikeus katsoi, että sattuneessa työtapaturmassa oli kyse tällaisesta tilanteesta.

Ilmoitus pitää tehdä mahdollisimman pian

Työnantaja ilmoitti työtapaturmasta viranomaisille yli kolme kuukautta tapaturman jälkeen. Käräjäoikeus katsoi, että ilmoituksen tekeminen lain edellyttämällä tavalla viipymättä oli laiminlyöty ja siten ilmoitusvelvollisuutta rikottu. Ilmoituksen tekeminen on laissa säädetty työnantajan velvollisuudeksi. Mikäli toimitusjohtaja olisi halunnut tämän tehtävän delegoida alaiselleen, olisi hänen tullut vähintäänkin varmistua siitä, että tapaturman sattuessa osataan menetellä lainmukaisella tavalla.

Käräjäoikeuden perustelujen mukaan käsitteenä viipymättä täsmentyy yleiskielessä vakiintuneiden ilmaisujen kautta. Viipymättä on myös monin paikoin lainsäädännössä käytetty määre, joka tarkoittaa jotain mahdollisimman pian tapahtuvaa.

Käräjäoikeus katsoi, että tässä tapauksessa viipymättä saa erikseen vielä vahvistusta työsuojelun valvontalain 6 §:ssä työsuojeluviranomaiselle asetetusta velvollisuudesta suorittaa tapaturmatutkimus kiireellisesti. Jotta säännöksen tarkoitus toteutuisi, on ilmoitus käytännössä tehtävä niin pian kuin mahdollista. Käräjäoikeus katsoi säännöksen olevan riittävän täsmällinen. Sen asettamasta velvoitteesta ei jää tosiasiallista epäselvyyttä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 28.2.2020, asianumero R 19/931.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Tiia Harainen, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue