Työnantaja syrji etnisen taustan vuoksi - hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota työsyrjinnästä

Mediatiedote 4.10.2022

Helsingin hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 31.3.2021 antamaa tuomiota työsyrjinnästä. Työnantajan edustaja oli käräjäoikeudessa tuomittu 30 päiväsakkoon työsyrjintärikoksesta. Hovioikeus antoi tuomionsa 3.10.2022.

Tapauksessa työnantajan edustaja myönsi, että viikonloppuvuorojen poisottamisen keskeinen syy oli ollut työntekijän etninen tausta. Työnantaja kuitenkin katsoi, että menettelylle oli ollut painava, hyväksyttävä syy muun muassa myynnin edistämisen vuoksi. Tapauksessa oli siten kyse siitä, oliko menettelylle ollut painavaa, hyväksyttävää syytä.

Hovioikeus totesi, että työntekijän viikonloppuvuorot oli otettu pois tämän etnisen taustan vuoksi ja menettelystä oli aiheutunut työntekijälle ansionmenetystä. Asiassa esitetyt yhtiön taloudelliset tavoitteet eivät muodostaneet painavaa, hyväksyttävää syytä sille, että työntekijältä otetaan pois mahdollisuus viikonlopputöistä saatavaan korvaukseen pelkästään tämän etnisen taustan vuoksi. Asiassa ei myöskään selvitetty, että työvuoroja ei olisi ollut mahdollista tasata työntekijöiden välillä siten, että taloudellista vahinkoa ei olisi kärsitty menetettyjen viikonloppulisien vuoksi. Paivanaa, hyväksyttävää syytä menettelylle ei siten ollut.

Työsuojelulakimies Tiia Harainen toteaa, että esimerkiksi yhtiön taloudellisia tavoitteita ei tule pyrkiä saavuttamaan keinoilla, jotka tosiasiassa asettavat työntekijän epäedulliseen asemaan kielletystä syystä ja ilman hyväksyttävää syytä. Työnantajan menettelyn perustana voi sinänsä olla esimerkiksi taloudellisen edun tavoittelu tai työn sujuvuuden turvaaminen, mutta siihen ei tule pyrkiä syrjivillä keinoilla.

Helsingin hovioikeuden tuomio 3.10.2022, asianumero R 21/1175.
Helsingin käräjäoikeuden tuomio 31.3.2021, asianumero R 20/4135.

Lisätiedot:
Lakimies Tiia Harainen, 0295 016 553, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue