Murupolku - Usein kysytty kysymys

Työnantajalla on useita liikkeitä ympäri Suomea, joissa kaikissa tehdään samaa työtä. Täytyykö työpaikkaselvitys tehdä erikseen jokaiseen toimipaikkaan vai riittääkö, että selvitys tehdään vain yhteen toimipaikkaan?

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti tehdään lähtökohtaisesti kullekin työpaikalle, koska työpaikkojen olosuhteet vaihtelevat esimerkiksi henkilöstöstä, sijainnista ja kiinteistöstä riippuen. Työpaikkakäynti tulee tehdä fyysisenä käyntinä ainakin, kun työpaikkaselvitys tehdään työpaikalle ensimmäisen kerran (perusselvitys) tai työpaikalla on tapahtunut olennaisia muutoksia työtavoissa, työvälineissä, työtiloissa tai työpaikan organisaatiossa.

Työpaikkakäynnin tärkeys korostuu, kun työssä esiintyy työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä, joiden arviointi vaatii havainnointia tai mittaamista työpaikalla. Mittauksia ja havainnointia voidaan tehdä esimerkiksi lämpöolojen, sisäilma-asioiden, melun tai työyhteisön sosiaalisen toimivuuden selvittämiseksi.

17.10.2023