Työnantajalle sakko työturvallisuusmääräysten rikkomisesta räystäslautojen vaihtotyössä

Mediatiedote 30.10.2020

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 28.10.2020 tuominnut eteläpohjalaisen metallialan yrityksen työturvallisuusrikoksesta tuhannen euron suuruiseen yhteisösakkoon. Oikeudessa käsiteltävänä oleva asia tuli ilmi, kun tutkittiin yhtiön työntekijälle 13.9.2018 sattunutta työtapaturmaa.

Työtapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli yhdessä työparin kanssa vaihtamassa räystäslautoja. He olivat käyttäneet työtasonaan lautanippua ja kulkivat työtasolle nojatikkailla. Loukkaantunut kirvesmies astui nojatikkaita kiivetessään ilmeisesti puolien väliin ja kaatui.

Työpaikalla olisi ollut käytettävissä niin kutsuttu porrastorni. Oikeudessa esitetyn näytön mukaan työntekijät eivät olleet saaneet työhön juuri muita ohjeita kuin tehtävänannon siitä, että räystäslaudat on vaihdettava. Työnantaja oli käynyt työn edetessä paikalla katsomassa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja ei ollut riittävästi selvittänyt työhön liittyviä vaaroja, opettanut työntekijöille oikeita työtapoja ja työssä käytettäviä työvälineitä eikä valvonut työn turvallisuutta ja puuttunut havaitsemiinsa turvallisuuspuutteisiin. Kulkuteiden tulee työturvallisuusmääräysten mukaan olla turvalliset ja nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisenä kulkutienä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Työskentelytasojen on oltava työ ja työolosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaisia.

Käräjäoikeus totesi, että asiassa oli perusteet yhteisösakon tuomitsemiselle, sillä yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, ettei työnantaja ollut arvioinut vaaroja tai ainakaan kertonut näistä työntekijöille, eikä työnantaja ollut edellyttänyt, että työssä käytetään oikeita työvälineitä. Työnantaja ei käräjäoikeuden mukaan ollut ohjeistanut ja valvonut työtä, eikä ollut puuttunut havaitsemiinsa puutteisiin nojatikkaiden käytössä. 

Käräjäoikeus viittasi työnantajan itsensä kertomaan siitä, että hän ei opastanut työntekijöitä, koska luotti näiden ammattitaitoon ja kokemukseen, ja totesi, ettei tämä riitä työnantajan huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Käräjäoikeus otti huomioon yhtiön puolesta esitetyn näytön yhtiön huonosta tilasta ja katsoi tuhannen euron yhteisösakon olevan kohtuullinen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vastuu työpaikan turvallisuudesta on työnantajalla. Työnantajalla on huolehtimisvelvollisuus siitäkin huolimatta, että työntekijät ovat kokeneita ammattilaisia.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/932.


Lisätiedot:   

Lakimies Sini Hernesaho, 0295 018 644, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto