Työnantajan on varmistettava, ettei työntekijä altistu syöpävaaralle

Mediatiedote 20.2.2020

Syöpävaaralliset aineet, seokset ja työmenetelmät ovat edelleen merkittävä riski työntekijöiden terveydelle. Vuoden 2020 alussa tuli asetuksella voimaan sitovat raja-arvot 25 syöpävaaralliselle tekijälle. Niiden myötä työnantajan tulee huolehtia entistä tarkemmin, ettei työntekijä altistu syöpävaaralle.

Syöpävaarallisia tekijöitä on paljon ja niitä esiintyy hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Suomen työelämässä yleisiä syöpävaarallisia tekijöitä ovat muun muassa kovapuupöly, kvartsipöly, dieselmoottorien pakokaasut ja hitsaushuurujen tietyt kromiyhdisteet.

Työntekijän altistuminen on vähennettävä minimiin

Työsuojeluviranomainen valvoo syöpävaaran torjuntaa työpaikoilla. Työnantajan on tiedettävä, miten paljon työntekijät altistuvat syöpävaarallisille tekijöille. Altistuminen on estettävä kokonaan tai vähennettävä minimiin. Altistuminen ei saa ylittää sitovia raja-arvoja missään tilanteessa. 

Lisätietoa työnantajan velvollisuuksista ja sitovat raja-arvot löytyvät työsuojeluhallinnon työpaikkatiedotteesta Älä altista työntekijää syöpävaaralle.

Puupölylle voi altistua puun työstössä ja siivouksessa – myös oppilaitoksissa

Kovapuupöly on yksi syöpävaarallisista tekijöistä, jolle on asetettu sitovat raja-arvot. Kovapuupöly tarkoittaa lehtipuiden, kuten koivun, haavan, tammen, pyökin, pihlajan, lepän ja pajun työstämisessä syntyvää pölyä. Sille voi altistua esimerkiksi, kun puuta hiotaan, sahataan tai sorvataan.

Kovapuupölylle voi altistua myös, kun siivotaan tiloja, joissa on työstetty puuta. Siivouksessa tuleekin valita imurointi tai muu menetelmä, jossa pöly ei nouse takaisin ilmaan. Lisäksi tulee arvioida henkilönsuojainten tarve. Lisätietoja puupölyn riskienhallinnasta löytyy Työterveyslaitoksen sivulta Puupöly.

Kovapuupölyn riskit koskevat myös oppilaitoksia. Kovapuupölylle voivat altistua sekä opiskelijat, opettajat että siivoojat.

Rakennusalalla syöpävaaraa aiheuttavat erityisesti kvartsi ja dieselpakokaasut

Rakennusalalla syöpävaaralle altistumista tapahtuu erityisesti betonin hionta- ja purkutöissä sekä tiloissa, joissa dieselkäyttöisten työkoneiden pakokaasun poistosta ei ole huolehdittu asianmukaisella tavalla.

Rakennuspölyissä vaaran muodostaa erityisesti kvartsi. Hienojakoisen kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään.

Lisätietoa verkkouutisessa Syöpävaaran torjunta rakennusalalla uuden asetuksen myötä.

Älä hengitä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruja

Metalliteollisuudessa on huomioitava erityisesti hitsaushuurut. Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsauksessa ja polttoleikkauksessa syntyy syöpävaarallisia huuruja, jotka sisältävät muun muassa kuusiarvoista kromia. Kuusiarvoiselle kromille on asetettu sitova raja-arvo.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan keuhkosyöpätapauksia esiintyy Suomessa eniten hitsaus- ja polttoleikkaustyössä.

Lisätietoa kromille altistumisesta Työterveyslaitoksen sivulla Kromi.

Metalli- ja autoalan työtehtävissä voi kemiallisille tekijöille altistumisen arvioinnissa käyttää apuna Työturvallisuuskeskuksen KAMAT-tietokortteja: Hitsaus, Metallin hionta, Terminen leikkaus.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Tuija Vähänen, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, p. 0295 018 194

Puupöly: tarkastaja Risto Rahko, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, p. 0295 017 624

Rakennusala: ylitarkastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, p. 0295 018 672

[email protected]