Työneuvosto selkeytti ruokalähettien asemaa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä

Mediatiedote 16.10.2020

Työsuojeluviranomainen on valvonnassaan havainnut, että yhä useampi yritys teettää työtä ns. kevytyrittäjillä perinteisten työsuhteiden sijaan. ”Varsinkin alustatyössä ilmiö on yleinen. Tulkintaan siitä, onko kyseessä yrittäjä vai työntekijä, on liittynyt epäselvyyttä. Tämä vaikuttaa myös siihen, tuleeko yrityksissä soveltaa työaikalakia ja muita työntekijän suojaksi säädettyjä lakeja”, kertoo lakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Ruokalähettiyrityksiin tehtyjen tarkastusten yhteydessä työsuojeluviranomainen päätti pyytää työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko lähettien työssä soveltaa työaikalakia.  Esikysymyksenä tuli ratkaista, onko lähettien tekemä työ katsottava työsuhteiseksi.

Työneuvosto katsoi työsuojeluviranomaisen tekemien lausuntopyyntöjen johdosta antamissaan lausunnoissaan, että ruokalähettien kohdalla ns. työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy ja ruokalähetit ovat työsuhteessa lähettiyhtiöihin.

Keskeytetyt tarkastukset saatetaan loppuun

Aluehallintoviraston tekemät tarkastukset yhtiöihin ovat olleet keskeytettyinä työneuvoston lausuntoja odotellessa. ”Nyt yrityksiin tullaan olemaan yhteydessä tarkastusten loppuun saattamiseksi. Tarkastuksilla tarkastaja tekee vielä oman arvion siitä, katsooko hän työsuhteen tunnusmerkistön täyttyvän lähettien tekemässä työssä”, sanoo Aki Eriksson.

Lausunnoilla on vaikutusta tarkastustoimintaan myös laajemmin. ”Vaikka nämä lausunnot koskevat yksittäisiä yhtiöitä, sai ratkaisuista hyviä eväitä arvioida työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä myös muussa alustavälitteisessä työssä”, toteaa lakimies Aki Eriksson.

Työneuvoston lausunnot löytyvät täältä.

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, puh. 029 5016 254, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue